Luciano Ravasio - L’è de ’Lbì

Advertisements
Lombard
A A

L’è de ’Lbì

Al mercàt cómpre ol formài,
’ndó sèmper lé a ’l banchèt d’ön omassì,
i dis che l’è de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
A l’gh’à öna stala a Fiòbe
e öna malga sóta ’l mut de Oltì;
l’è mia cümü de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
L’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì,
l’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì.
I dis che l’è de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
Insèma a lü gh’è ü tipo alégher
con bigarla bianca e capelì.
Pò a chèl a l’è mia de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
E intàt che l’vènd i formagèle,
a l’ghe lümìna a i spuse i codeghì,
pò l’dis «A ghe öl mia ’l Viagra
a chi de ’Lbì».
 
L’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì,
l’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì.
I dis che l’è de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
L’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì,
l’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì.
I dis che l’è de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
L’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì,
l’è de ’Lbì, l’è de ’Lbì.
I dis che l’è de Nèmber,
l’è de ’Lbì.
 
अतिथिअतिथि द्वारा रवि, 17/12/2017 - 07:50 को जमा किया गया
जमा करने वाले के कमेंट:

Dialetto bergamasco.
~~~
Studio version (@45:30):

धन्यवाद!

 

Advertisements
Video
"L’è de ’Lbì" के अनुवाद
IPA Guest
Luciano Ravasio: टॉप 3
कमेन्ट