Advertisements

Lucio Dalla के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
4 de marzo de 1943 (Spanish version)स्पैनिश
4 marzo 1943इतावलीvideo
Storie di casa mia
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जर्मन
जापानी
पोलिश
रोमानियाई
समाप्त
Amore disperatoइतावलीvideoजर्मन
Anna Bellannaइतावलीvideoफ्रेंच
स्पैनिश
Anna e Marcoइतावलीvideo
DallAmeriCaruso
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Apriti cuoreइतावलीvideo
Cambio
जर्मन
Atento al loboस्पैनिश
Attenti al lupoइतावलीvideo
Cambio (1990)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
Balla, balla ballerinoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Banana Republicइतावलीvideo
Banana Republic
अंग्रेज़ी
Barcarolaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Bisogna saper perdereइतावलीvideoपोलिश
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Canzoneइतावलीvideo
Canzone
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Caraइतावलीvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
Carmen Colonइतावलीvideo
Anidride solforosa (1975)
जर्मन
Caro amicoइतावलीvideoफ्रेंच
स्पैनिश
Carusoइतावली, Neapolitanvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
अरबी
Carusoइतावलीvideo
Dallamericaruso (1986)
Venetan
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
अरबी #1 #2
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई #1 #2
क्रोएशियाई #1 #2 #3
ग्रीक #1 #2 #3 #4
जर्मन #1 #2 #3 #4
जापानी #1 #2
जॉर्जीयन्
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली #1 #2
पोलिश
फारसी #1 #2
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई #1 #2 #3
बोस्नियाई
यहूदी
रूसी #1 #2 #3
रोमानियाई
लिथुआनियाई
समाप्त
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2 #3 #4 #5 #6
स्लोवेनियन
हंगेरी #1 #2
कोरियाई
चीनी
मेसीडोनियाई
Ciaoइतावलीvideo
Ciao
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Com'è profondo il mareइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
Cosa Saràइतावलीvideoफ्रेंच
स्पैनिश
Disperato erotico stompइतावलीvideo
Come è profondo il mare
अंग्रेज़ी
ग्रीक
रोमानियाई
स्पैनिश
Futuraइतावलीvideoअंग्रेज़ी
स्पैनिश
Hennaइतावलीvideo
Henna
अंग्रेज़ी
Il cieloइतावलीvideoग्रीक
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Il gigante e la bambinaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
स्पैनिश
L'anno che verràइतावलीvideo
Caro amico ti scrivo (2002)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
L'ultima lunaइतावलीvideo
Lucio Dalla(1979)
पोलिश
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
La casa in riva al mareइतावलीvideoVenetan
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
La sera dei miracoliइतावलीvideo
Dalla
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
स्पैनिश
Le parole incrociateइतावलीvideo
Anidride solforosa
फ्रेंच
Le rondiniइतावलीvideo
Cambio (1990)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Liberiइतावलीvideo
12000 Lune
जर्मन
Ma come fanno i marinaiइतावलीvideo
Banana Republic
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
स्पैनिश
Malinconia d'ottobreइतावलीअंग्रेज़ी #1 #2
स्पैनिश
Milanoइतावलीअंग्रेज़ी
Non vergognarsi maiइतावली
Ciao
जर्मन
Piazza Grandeइतावलीvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
बल्गेरियाई
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
पुर्तगाली
Quale Allegriaइतावलीvideo
Rispondimiइतावलीअंग्रेज़ी
Se io fossi un angeloइतावलीvideo
Bugie
अंग्रेज़ी
कैटलन
फ्रेंच
स्पैनिश
Stella di mareइतावलीvideoअंग्रेज़ी
कैटलन
जर्मन
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई #1 #2
स्पैनिश
Telefonami tra vent'anniइतावलीvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
Tutta la vitaइतावलीvideo
Viaggi organizzati
स्पैनिश
Ulisse coperto di saleइतावलीvideo
Anidride Solforosa
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Un'auto targata Torinoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
Washingtonइतावलीvideoअंग्रेज़ी
कमेन्ट