Advertisements

Megaherz के लिरिक्स

Megaherz
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
5. Märzजर्मनvideo
Herzwerk II
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
एस्पेरान्तो
क्रोएशियाई
ग्रीक
चेक
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
फ्रेंच
Abendsternजर्मनvideo
Götterdämmerung
अंग्रेज़ी
एस्पेरान्तो
पुर्तगाली
Alles nur Lügeजर्मनvideo
Heuchler
अंग्रेज़ी
एस्पेरान्तो
An deinem Grabजर्मनvideo
Herzwerk II
अंग्रेज़ी #1 #2
एस्पेरान्तो
पुर्तगाली
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Augenblickजर्मनvideo
5
अंग्रेज़ी
एस्पेरान्तो
Beiß michजर्मनvideo
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
एस्पेरान्तो
Blenderजर्मनvideo
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
Das Lebenजर्मनvideo
Wer Bist Du
अंग्रेज़ी
Das Licht am Ende der Weltजर्मनvideo
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Das Tierजर्मनvideo
Heuchler
अंग्रेज़ी
Dein Herz schlägtजर्मनvideo
5
अंग्रेज़ी
Die Gedanken sind freiजर्मनvideo
Wer bist du?
अंग्रेज़ी
Du oder ichजर्मनvideo
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Ebbe & Flutजर्मनvideo
5
अंग्रेज़ी #1 #2
Ebenbildजर्मन
Heuchler
अंग्रेज़ी
Eigentlichजर्मन
5
अंग्रेज़ी
Einsamजर्मन
Erdwärts
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Es brenntजर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Es tut wehजर्मन
5
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
F.F.F. [Flesh For Fantasy]जर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Falsche Götterजर्मन
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
डच
Fanatischजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
Fauler Zauberजर्मनvideo
Heuchler
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Feindbildजर्मनvideo
Götterdämmerung
अंग्रेज़ी
Freiजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
Freiflugजर्मनअंग्रेज़ी
इतावली
Für immerजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Gedanken sind freiजर्मन
Wer bist du? (1997)
अंग्रेज़ी
रूसी
Gegen den Windजर्मनvideo
Gegen den Wind Single
अंग्रेज़ी
ग्रीक
Glas und Tränen जर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Glorreiche Zeitenजर्मनvideo
Erdwärts
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Goldजर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Gott seinजर्मन
5
अंग्रेज़ी
इतावली
Göttlichजर्मन
5
अंग्रेज़ी
रूसी
Hand auf's Herzजर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Hänschenklein 1995/Siebenundneunzigजर्मन
Herzwerk, Wer Bist Du
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
Heldengrabजर्मन
Komet
Herz aus Goldजर्मन
Götterdämmerung
अंग्रेज़ी #1 #2
Herz aus Steinजर्मन
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
Herzblutजर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
स्वीडिश
Heuchlerजर्मन
Heuchler
अंग्रेज़ी
Heute Nachtजर्मनvideo
Götterdämmerung 2012, Jagdzeit single 2011 bonus song
अंग्रेज़ी
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
रूसी
Heute schon gelebt?जर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Himmelfahrtजर्मन
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Himmelsstürmerजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
Horrorclownजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
Hurra- Wir leben nochजर्मन
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
I.M. Rumpelstilzchenजर्मन
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Ist das verrückt?जर्मनvideo
Erdwärts
अंग्रेज़ी
Ja genauजर्मनअंग्रेज़ी
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Jagdzeitजर्मनvideo
Götterdämmerung 2012, Jagdzeit single 2011
अंग्रेज़ी
तुर्की
Jagdzeit (other lyrics)जर्मनअंग्रेज़ी
Jordanजर्मन
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
Kaltes Grabजर्मन
Heuchler
अंग्रेज़ी
Keine Zeitजर्मनvideo
Götterdämmerung (2012)
अंग्रेज़ी
Kometजर्मनvideo
Komet (2018)
अंग्रेज़ी
तुर्की
हंगेरी
Komm herजर्मन
Herzwerk
अंग्रेज़ी
Komm rüber (Schattenland)जर्मन
5
अंग्रेज़ी
Kopf durch die Wandजर्मन
Wer bist du?
अंग्रेज़ी #1 #2
Kopf oder Zahlजर्मनvideo
Götterdämmerung
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Kopfschussजर्मन
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
Krone der Schöpfungजर्मन
Wer Bist Du
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Krone der Schöpfung - an ein Kind जर्मनvideo
Herzwerk
अंग्रेज़ी
Krone der Schöpfung - das Ende जर्मन
Herzwerk
अंग्रेज़ी
तुर्की
L'aventureजर्मन
Heuchler
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Leben जर्मनअंग्रेज़ी
ग्रीक
Lichtजर्मन
Wer Bist Du
अंग्रेज़ी
Liebestöterजर्मन
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
Lieblingsfeindजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
Mach dich freiजर्मन
5
अंग्रेज़ी
रूसी
Mann im Mondजर्मन
Götterdämmerung 2012
अंग्रेज़ी
Mann von Weltजर्मन
Heuchler
अंग्रेज़ी
Mein Gralजर्मनअंग्रेज़ी
Meine Sündeजर्मन
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
रूसी
Menschmaschineजर्मन
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Miststückजर्मनvideo
Kopfschuss
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
Müdeजर्मन
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Nicht genugजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
रूसी
हंगेरी
Nicht in meinem Namenजर्मन
Komet
तुर्की
Perfekte Drogeजर्मनअंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Prellbockजर्मन
Goetterdaemmerung
अंग्रेज़ी
Rabenvaterजर्मन
Götterdämmerung 2012
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Rapunzelजर्मनअंग्रेज़ी #1 #2
Rock Me, Amadeusजर्मनvideo
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
Roter Mondजर्मन
zombieland
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Ruf mich anजर्मन
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
यहूदी
रूसी
Schau in mein Herzजर्मन
Heuchler
अंग्रेज़ी
रूसी
Scherben bringen Glückजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Schizophrenजर्मनअंग्रेज़ी
हंगेरी
Schlag zurückजर्मन
Wer bist du?
अंग्रेज़ी
Schwarz oder Weißजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
रूसी
Schwarzer Engelजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Sexodusजर्मनvideo
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
Showdownजर्मनvideo
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Spiel nichtजर्मनvideo
Herzwerk II
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Tanz auf dem Vulkanजर्मनvideo
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Teufelजर्मनvideo
Kopfschuss
अंग्रेज़ी
रूसी
Tiefenrauschजर्मन
Komet
अंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
रूसी
Tötet den DJजर्मनvideo
Himmelfahrt
अंग्रेज़ी
Trau Dichजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
Unter Stromजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
Von obenजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
हंगेरी
Vorhang aufजर्मनvideo
Komet
अंग्रेज़ी
हंगेरी
Wann wirst du gehn?जर्मन
Megaherz 5
अंग्रेज़ी #1 #2
Weiterजर्मनvideo
5
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Wer bist du?जर्मनअंग्रेज़ी
सर्बियाई
Wer hat Angst vor'm schwarzen Mann?जर्मनvideo
Erdwärts
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Windkindजर्मन
TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER
अंग्रेज़ी
Wir könnten Götter seinजर्मन
Zombieland
अंग्रेज़ी
Zeig mir dein Gesichtजर्मन
5
अंग्रेज़ी
सर्बियाई
स्पैनिश
Zeitजर्मनvideo
Herzwerk
अंग्रेज़ी
Zombielandजर्मनvideo
Zombieland
अंग्रेज़ी
Zu den Sternenजर्मनअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
कमेन्ट