Middelklassehelt (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

Advertisements
डेनिश

Middelklassehelt

Så snart du bli'r født, får du at vide
At du er noget helt specielt
Og der' ingen grænser for, hva' du kan bli' til
Så længe du bare tror på dig selv
Og det gør du så, ja, dét ska' jeg love for
Du' en ægte middelklassehelt
 
Og dit hoved bli'r langsomt større og større
For derhjemme drejer alting sig om dig
Og i skolen aner de ikke, hva' de ska' gøre
For du har aldrig lært at acceptere et nej
Du gider ikke høre på andre end dig selv
Som en ægte middelklassehelt
 
Og bevæger dig bevidstløs gennem livet
En bølge, der forlængst er skyllet i land
Og alt, hva' du ejer og har, ta'r du forgivet
For du' så nydeligt pakket ind i cellofan
Du ta'r fra de rige og gi'r til dig selv
Som en ægte middelklassehelt
 
Og du doper dig med velfærdstatens dogmer
Om frihed, lighed, solidaritet
Men du ser passivt til, mens hele lortet rådner
For du' alligevel død og borte, når det' sket
Og du' primært solidarisk med dig selv
Som en ægte middelklassehelt
 
Ja, du ta'r fra de rige og gi'r til dig selv
Som en ægte middelklassehelt
For du' primært solidarisk med dig selv
Du' en ægte middelklassehelt
 
Kurdê DînKurdê Dîn द्वारा गुरु, 04/07/2019 - 14:48 को जमा किया गया
आख़िरी बार मंगल, 23/07/2019 - 19:04 को HinKytoHinKyto द्वारा संपादित
अंग्रेज़ी में अनुवादअंग्रेज़ी
Align paragraphs
A A

Middle Class Hero

As soon as you're born, you're told
That you're something very special
And there's no limit to what you could be
As long as you just believe in yourself
And so you do, well, that's certainly true
You're a true middle class hero
 
And your head slowly grows larger and larger
'Cause at home, everything's about you
And in school, they don't know what to do
'Cause you've never learned to accept a no
You don't want to listen to anyone but yourself
Like a true middle class hero
 
And you move unconsciously through life
A wave which long since has run ashore
And you take everything have and own for granted
'Cause you're so neatly wrapped in cellophane
You take form the rich and give to yourself
Like a true middle class hero
 
And you dope yourself on the dogmas of the welfare state
Of freedom, equality, solidarity
But you watch passively as all this shit rots
'Cause you'll be dead and gone when it happens anyway
And you're primarily in solidarity with yourself
Like a true middle class hero
 
Yes, you take form the rich and give to yourself
Like a true middle class hero
'Cause you're primarily in solidarity with yourself
You're a true middle class hero
 
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
HinKytoHinKyto द्वारा मंगल, 23/07/2019 - 19:20 को जमा किया गया
Рэй КайнРэй Кайн के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
"Middelklassehelt" के अन्य अनुवाद
अंग्रेज़ी HinKyto
Thomas Holm: टॉप 3
कमेन्ट