Advertisements

Murat Dalkılıç के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Aşinayızतुर्कीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
जर्मन
फारसी
रूसी
Aska doydumतुर्की
Daha derine
अरबी
इतावली
Ben Bilmemतुर्कीvideo
CD Single
अंग्रेज़ी
फारसी
सर्बियाई
अरबी
Ben Kalp Senतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yapsanaतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी
अरबी
जर्मन
फारसी
बोस्नियाई
रूसी
लिप्यंतरण
Bir Hayliतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी #1 #2
अलबेनियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई
स्पैनिश
Boya Gitsinतुर्की
Epik
अंग्रेज़ी
Bu nasıl aşkतुर्कीvideo
Daha derine
अंग्रेज़ी
अरबी
फ्रेंच
रूसी
इतावली
फारसी
Cadı Kazanıतुर्की
Epik
Cahilतुर्की
Epik
Canına Yandığımतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी
अरबी
Çatlatतुर्की
Merhaba - 2010
अंग्रेज़ी
रूसी
अरबी
Daha İyisi Gelene Kadarतुर्कीvideo
Epik
जर्मन
डच
फारसी
Derineतुर्कीvideoअंग्रेज़ी
अरबी #1 #2
आज़रबाइजानी
फारसी
फ्रेंच
स्पैनिश
इतावली
जर्मन
Dönmemतुर्कीvideo
Merhaba - 2010
अंग्रेज़ी
जर्मन
Feriştahतुर्की
Epik
अंग्रेज़ी
जर्मन
डेनिश
नॉर्वेजियाई
Hanım Köyün Kavalcısıतुर्की
Epik
Haydutतुर्की
Daha derine
अरबी
इतावली
İki Yolतुर्कीअंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
फ्रेंच
इतावली
फारसी
रूसी
Kaderतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी
अरबी
जर्मन
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
रूसी
स्पैनिश
क़जाक
Kal Diyememतुर्की
Kasaba - Single - 2008
अंग्रेज़ी
Kasabaतुर्कीvideo
Kasaba - Single - 2008
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
इतावली
फारसी
रोमानियाई
Katilimiz Olursunतुर्कीअरबी
Kimim benतुर्की
Daha derine
इतावली
अरबी
Kıyamadım İkimizeतुर्की
Merhaba - 2010
अंग्रेज़ी
अरबी
फारसी
रूसी
हंगेरी
Kördüğümतुर्कीvideo
Daha Derine (2014)
अंग्रेज़ी
अरबी
इतावली
रूसी
फारसी
रोमानियाई
Külahतुर्की
Merhaba - 2010
अंग्रेज़ी
रूसी
अरबी
La Fontaineतुर्कीvideo
Merhaba - 2010
अंग्रेज़ी
अरबी
कोरियाई
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
बोस्नियाई
सर्बियाई
Lale Devriतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी
फारसी
Leylaतुर्कीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
इतावली
उय्घूर #1 #2
ग्रीक
फारसी
फ्रेंच
रूसी
लिप्यंतरण
सर्बियाई
स्पैनिश
Lüzumsuz Savaşतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
जर्मन #1 #2
हंगेरी
Merhaba Merhabaतुर्कीvideo
Merhaba - 2010
अंग्रेज़ी
अरबी
जर्मन
जॉर्जीयन्
रूसी
Neyleyim İstanbul'uतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
इतावली
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Pişmanlar Romanıतुर्की
Epik
अंग्रेज़ी
Rivayetतुर्कीvideo
Epik
अंग्रेज़ी
Saltanatतुर्कीvideo
Daha Derine
अरबी
इतावली
रूसी
Sevdanın tadıतुर्कीvideo
Delikanlım
अंग्रेज़ी
अरबी
फारसी
SMSतुर्की
Daha Derine
अरबी
इतावली
Soktuğu Duruma Bakतुर्कीvideo
Epik
अंग्रेज़ी
जर्मन
रूसी
अरबी
Son Limanतुर्कीvideo
Son Liman - Single
अंग्रेज़ी
रूसी
Uğurतुर्की
Daha Derine
अरबी
रूसी
इतावली
Yalan Dünyaतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी #1 #2
आज़रबाइजानी
जर्मन
फारसी #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
Yaniतुर्कीvideoअंग्रेज़ी
अरबी #1 #2
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
लिप्यंतरण
इतावली
Yaşamak Güzelतुर्कीvideoअंग्रेज़ी
अरबी
Yudum Yudumतुर्कीvideo
Bir Güzellik Yap - 2012
अंग्रेज़ी
अरबी
Zalim Efendiतुर्कीvideo
Daha Derine
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
इतावली
Murat Dalkılıç featuring lyricsअनुवाद
Emrah Karaduman - Kırk Yılda Bir Gibisinतुर्कीvideo
2015
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
अरबी #1 #2 #3
ग्रीक
फारसी
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Oğuzhan Uğur - Mağlubiyetतुर्कीvideo
Oğuzhan Uğur
अंग्रेज़ी
अरबी
Murat Dalkılıç also performedअनुवाद
Yıldız Tilbe - Tadı Sevdanınतुर्की
Delikanlım
अरबी
फारसी
कमेन्ट