My Michelle (बल्गेरियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

My Michelle

Your daddy works in porno
Now that mommy's not around
She used to love her heroin
But now she's underground
So you stay out late at night
And you do your coke for free
Drivin' your friends crazy
With your life's insanity
 
Well, well, well, you just can't tell
Well, well, well, my Michelle
Look out!
 
Sowin' all your wild oats
In another's luxuries
Yesterday was Tuesday
Maybe Thursday you can sleep
But school starts much too early
And this hotel wasn't free
So party till your connection calls
Honey, I'll return the keys
 
Well, well, well, you just can't tell
Well, well, well, my Michelle
Well, well, well, you never can tell
Well, well, well, my Michelle
 
Everyone needs love
You know that it's true
Someday you'll find someone
That'll fall in love with you
But, oh the time it takes
When you're all alone
Someday you'll find someone
That you can call your own
But till then ya better...
 
Now you're clean and so discreet
I won't say a word
But most of all, this song is true
Case you haven't heard
So c'mon and stop your cryin'
'Cause we both know money burns
Honey, don't stop tryin'
And you'll get what you deserve
 
Well, well, well, you just can't tell
Well, well, well, my Michelle
Well, well, well, you never can tell
Well, well, well, my Michelle
 
My, my, my Michelle
My, my, my Michelle
Oo my my my my my my Michelle
My my my my my my my my my Michelle
Michelle!
 
बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
Align paragraphs
A A

Моята Мишел

Баща ти бачка в някакво порно
Сега, когато майка ти я няма
А тя обичаше своя хероин
Но вече е под земята
Затова ти стоиш до късно вечерта
И смъркаш кока без пари
Подлудявайки приятелите си
С лудостта ни живота ти
 
Е, е, е, не можеш да кажеш
Е, е, е, моя Мишел
Я, виж!
 
Налудувай се
В чужди луксове
Вчера беше вторник
Може би в четвъртък ще можеш да се наспиш
Но училището започва твърде рано
А този хотел не беше безплатен
Тъй че весели се преди да ти звъннат
Скъпа, аз ще върна ключовете
 
Е, е, е, не можеш да кажеш
Е, е, е, моя Мишел
Е, е, е, никога не можеш да кажеш
Е, е, е, моя Мишел
 
Всеки се нуждае от любов
Знаеш, че това е така
Някой ден ще откриеш някого
Който ще се влюби в теб
Но, о, колко време отнема това
Когато си сам-сама
Някой ден ще откриеш някого
Когото да наречеш свой
Но дотогава по-добре...
 
Сега си „чиста“ и така дискретна
Няма да кажа и думичка
Но най-вече, тази песен е вярна
В случай, че не си чула
Така че спри да плачеш
Понеже и двамата знаем, че парите горят
Скъпа, не спирай да опитваш
И накрая ще получиш каквото заслужаваш
 
Е, е, е, не можеш да кажеш
Е, е, е, моя Мишел
Е, е, е, никога не можеш да кажеш
Е, е, е, моя Мишел
 
Моя, моя, моя Мишел
Моя, моя, моя Мишел
О, моя, моя, моя, моя, моя, моя Мишел
Моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя Мишел
Мишел!
 
StriderStrider द्वारा गुरु, 04/04/2019 - 16:14 को जमा किया गया
"My Michelle" के अन्य अनुवाद
बल्गेरियाई Strider
कृपया "My Michelle" का अनुवाद करने में सहायता करें
Guns N' Roses: टॉप 3
कमेन्ट