Na morza dnie [Under The Sea] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Na morza dnie [Under The Sea]

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar!
Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko co oni tam mają na górze.
 
To jasne, że wodorosty
Najlepsze u obcych są,
Chcesz przenieść się tam na górę,
Lecz wielki popełniasz błąd.
Rozejrzyj się wokół siebie,
Bo tutaj na morza dnie,
Cudownie jest proszę ciebie.
Gdzie lepiej być może, gdzie?
 
Na morza dnie, na morza dnie,
Bo tam gdzie sucho,
Może być krucho, posłuchaj mnie!
Oni na górze, uwierz mi,
W Słońcu harują całe dni.
My tylko jemy i dryfujemy,
Na morza dnie!
 
Szczęśliwe są wolne ryby,
Gdy kręcą się pośród fal.
W akwarium zza szklanej szyby,
Ze smutkiem zerkają w dal.
Lecz w sumie akwarium takie,
To nie jest najgorszy los.
Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
Tak to jest dla ryby cios.
 
A więc,
Na morza dnie, na morza dnie.
Nikt nas nie siecze,
Ani nie piecze,
A później je.
Wiedząc, że ludzie chcą nas tak
Likwidujemy każdy hak.
I spokój wielki,
Tylko bąbelki,
Na morza dnie!
 
Na morza dnie! Na morza dnie!
Każdy swobodnie
Tworzy melodie
I śpiewa je!
Jesiotr i płaszczka wiele dać
Też z siebie mogą i tu grać.
Wszystko tu w duchu
Dobrego słuchu,
Na morza dnie!
 
Raz tu fletu jęk,
A tam harfy brzęk.
Płastuga ma bas
I rżnie raz po raz.
To trąbek jest dryg
Największy u ryb,
Gdzie indziej króluje soul!
Nie wody to szum,
A dźwięki to strun.
Tu pstrąg zwija się,
A okoń się drze.
Tu stynki i szprot
Zestroją się w lot,
A dęciak w koral dmie!
 
Na morza dnie.
Na morza dnie!
Kiedy sardyna,
Ćwiczy begina
Zgina i mnie!
Co ludzie mają? - Tylko piach.
My czadujemy po całych dniach!
Nawet mięczaki, grają dla draki
Na morza dnie.
Ślimaki gołe, też są wesołe,
Na morza dnie.
A te w skorupie, też są nie głupie,
Wszyscy tu wiodą życie pod wodą,
Lepsze niż w górze, porzuć podróże.
Zostań na dnie!
 
FloppylouFloppylou द्वारा गुरु, 29/11/2018 - 20:55 को जमा किया गया
आख़िरी बार शनि, 02/02/2019 - 17:20 को IceyIcey द्वारा संपादित
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

На моря дне

Аріэль, послухай мне. Свят люди то кошмар!
Жите под водѫ ест лепше ниж вшистко цо они там маѭ на го́ре.
 
То яснэ, же водоросты
Найлепше у обцых сѫ,
Хцэш пренесть сѩ там на го́рѧ,
Леч вельки попэлняш блѫд.
Розэйрий сѩ воко́л себе,
Бо тутай на моря дне,
Цудовне ест прошѧ тебе.
Где лепей быть може, где?
 
На моря дне, на моря дне,
Бо там где сухо,
Може быть крухо, послухай мне!
Они на го́ре, уверь ми,
В Слоньцу харуѭ цалэ дни.
Мы тылько емы и дрыфуемы,
На моря дне!
 
Щѧсьливэ сѫ вольнэ рыбы,
Гды крѧцѫ сѩ посьро́д фаль.
В акваріум зза шклянэй шибы,
Зэ смуткем зэркаѭ в даль.
Леч в суме акваріум таке,
То не ест найгорши лёс.
Гды зэжрэ ѭ ктось зэ смакем,
Так то ест для рыбы тёс.
 
А вѩц,
На моря дне, на моря дне.
Никт нас не сече,
Ани не пече,
А по́зьней е.
Ведзѫц, же люде хцѫ нас так
Ликвидуемы кажды хак.
И споко́й вельки,
Тылько бѫбэльки,
На моря дне!
 
На моря дне! на моря дне!
Кажды свободне
Твори мэлёдъе
И сьпева е!
Есётр и плащка веле дать
Тэж з себе могѫ и ту грать.
Вшистко ту в духу
Добрэго слуху,
На моря дне!
 
Раз ту флету ѩк,
А там харфы брѩк.
Пластуга ма бас
И ржне раз по раз.
То трѫбэк ест дрыг
Найвѩкши у рыб,
Где индей кро́люе соуль!
Не воды то шум,
А дьвѩки то струн.
Ту пстрѫг звия сѩ,
А оконь сѩ дре.
Ту стынки и шпрот
Зэстроѭ сѩ в лёт,
А дѧтяк в кораль дме!
 
На моря дне.
На моря дне!
Кеды сардына,
Тьвичи бэгина
Згина и мне!
Цо люде маѭ? - Тылько пях.
Мы чадуемы по цалых днях!
Навэт мѩчаки, граѭ для драки
На моря дне.
Сьлимаки голэ, тэж сѫ вэсолэ,
На моря дне.
А тэ в скорупе, тэж сѫ не глупе,
Вшисцы ту вёдѫ жите под водѫ,
Лепше ниж в го́ре, порють подро́же.
Зостань на дне!
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शनि, 09/11/2019 - 03:31 को जमा किया गया
"Na morza dnie [Under..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
कमेन्ट