Naprawdę chcę [Part Of Your World] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Naprawdę chcę [Part Of Your World]

Spójrz na ten zbiór
To jasna rzecz,
Że więcej chyba już nie da się mieć
Można zazdrościć mi, że
Wszystko mam, czego chcę
Czy widzisz ten cudowny blask?
Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was
Do szczęścia mało mi brak
Wiem,
Że uważasz tak
Mam przydasiów pokłady niemałe
I cotosie w kolekcji są mej
Chcesz, to mogę ci dać
Są wspaniałe
Ale cóż, kiedy ja więcej chcę?
 
Chciałabym być tam, gdzie ludzie są
Zobaczyć ich najprawdziwszy taniec
Jak płyną lekko tak
Przy pomocy, ach, nóg
Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo
Stopy mieć trzeba, by stanąć na nich
I po ulicach móc...
Jak oni mówią to?
Iść
 
Chcę mieszkać tam, kiedy jest cień
Lub w słońcu brodzić dzień cały
Wśród ludzi żyć
W ich świecie być
Naprawdę chcę
 
Marzę, by stąd uciec na ląd nazwany Ziemią
Śnię o tym, że przytuli mnie nadmorski piach
Na ziemi tej, dzieciom jest lżej
Ojcowie córki rozumieją
Bez zmuszania do pływania
Mija tam czas!
 
Chcę poznać już, co z nich każdy wie
Chcę na pytania me odpowiedzi
Co to ogień i czemu on rozprasza cień?
Gdy przyjdzie czas
Chciałabym raz
Wreszcie zobaczyć świat wspaniały!
W tym świecie żyć
Wolną już być
Naprawdę chcę!
 
FloppylouFloppylou द्वारा गुरु, 29/11/2018 - 21:16 को जमा किया गया
आख़िरी बार शनि, 02/02/2019 - 17:21 को IceyIcey द्वारा संपादित
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Направдѧ хцѧ

Спо́йрь на тэн збё́р
То ясна реч,
Же вѩцэй хыба юж не да сѩ меть
Можна заздростить ми, же
Вшистко мам, чего хцѧ
Чи видиш тэн цудовны бляск?
Тых скарбо́в дотѫд не видял никт з вас
До щѧстя мало ми брак
Вем,
Же уважаш так
Мам придасё́в поклады немалэ
И цотосе в колекцї сѫ мэй
Хцэш, то могѧ ти дать
Сѫ вспанялэ
Але цо́ж, кеды я вѩцэй хцѧ?
 
Хтялабым быть там, где люде сѫ
Зобачить их найправдивши танец
Як плынѫ лекко так
При помоцы, ах, но́г
Плэтвы на земи не справдзѫ сѩ, бо
Стопы меть треба, бы станѫть на них
И по улицах мо́ц...
Як они мо́вѭ то?
Исть
 
Хцѧ мешкать там, кеды ест тень
Люб в слоньцу бродить день цалы
Всьро́д люди жить
В их свете быть
Направдѧ хцѧ
 
Марѩ, бы стѫд утец на лѭд названы Земѭ
Сьнѩ о тым, же притули мне надморски пях
На земи тэй, детём ест льжей
Ойцове цо́рки розумеѭ
Бэз змушаня до плываня
Мия там час!
 
Хцѧ познать юж, цо з них кажды ве
Хцѧ на пытаня мэ одповеди
Цо то огень и чему он розпраша тень?
Гды прийде час
Хтялабым раз
Врэште зобачить свят вспанялы!
В тым свете жить
Вольнѫ юж быть
Направдѧ хцѧ!
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शनि, 09/11/2019 - 03:37 को जमा किया गया
"Naprawdę chcę [Part ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
कमेन्ट