Not Today (आर्मेनियाई में अनुवाद)

Advertisements
आर्मेनियाई में अनुवादआर्मेनियाई
A A

Ոչ այսօր

Աշխարհի բոլոր անհաջողակներին.
Կարող է ժամը գա,երբ մենք պարտվենք
Բայց ոչ այսօր~
Այսօր մենք կկռվենք~
 
Ոչ,ոչ այսօր,
Երբ բոլոր ծաղիկները կթոռոմեն,
Բայց ոչ,ոչ այսօր,
Այսօր - այդ օրը չէ
Ոչ,ոչ,ոչ այսօր
Այսօր մահվան համար
շատ լավ օր է,
Ոչ,ոչ,ոչ այսօր
Ոչ,ոչ ոչ այսօր:
 
Այո,այստեղ մենք ավելնորդ ենք,
Բայց մենք դեռ այս աշխարհի մի մասնիկն ենք.
Գումարած ամեն ինչին` մենք սովորական ենք.
Ով ընդանրապես առանձնահատուկ չենք:
Այսօր մենք չենք պատրաստվում մահանալ,
Այսօր լույսը կճեղքի մթւթյունը,
Քեզ էլ է այս աշխարհը հարկավոր?
Այո,փոքրիկ,ինձ պետք է:
 
Եթե կարողանում ես թռչել,ուրեմն վազիր,
Այսօր մենք կպայքարենք
Եթե չես կարող փախչել,ուրեմն գնա
Այսօր մենք կվերապրվենք
Եթե չես կարողանա գնալ,ուրեմն սողա.
Սողա ինչքան հնարավոր է արագ:
Վերցրու զենքը~ նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Ոչ,ոչ այսօր~
Ոչ,ոչ այսօր~
Հեյ,ճնճղուկ,ձեռքերդ վերև բարձրացրու~
Հեյ,ընկերներ,ձեռքերներդ վեր բարձրացրեք~
Հեյ,եթե հավատում ես ինձ,ապա ձեռքերդ վեռև բարձրացրու
Պատրաստ~նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Մի հարցրու,մենք չենք մահանա,
Գոռա. Ոչ,ոչ այսօր~
Մի պպզիր և մի լաց եղիր,
Մի հանձնվիր,ոչ,ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Պատրաստ~նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Շատ է վառում կրկնակի հաջողությունը:
Որովհետև մենք ընկեր ընկերոջը վստահում ենք
Ինչ կասես?Այո,ասա այո:
Այսօր մենք չենք մահանա~ Այո
 
Վստահիր ինձ,ես քեզ հետ եմ,
Միասին մենք չենք մահանա~
Ես վստահում եմ քեզ,դւ ինձ հետ ես,
Միասին չենք մահանա,
Հավտացեք BULLETPROOF-ներին~
Վերցրու զենքը~ նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Ոչ,ոչ այսօր~
Ոչ,ոչ այսօր~
Հեյ,ճնճղուկ,ձեռքերդ վերև բարձրացրու~
Հեյ,ընկերներ,ձեռքերներդ վեր բարձրացրեք~
Հեյ,եթե հավատում ես ինձ,ապա ձեռքերդ վեռև բարձրացրու
Պատրաստ~նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Մի հարցրու,մենք չենք մահանա,
Գոռա. Ոչ,ոչ այսօր~
Մի պպզիր և մի լաց եղիր,
Մի հանձնվիր,ոչ,ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Պատրաստ~նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Դեն նետիր~Դեն նետիր~
Ազատվիր քո աչքերի միջի վախից~
Քո թակարդի ապակե առաստաղը ջարդիր~
ներվաինացրեց~Բավական է~Վառիր ամեն ինչ~
Մինչև հաղթելդ - Կռվիր~
Մի պպզիր, մի հանձնվիր~
Միայն ոչ այսօր
 
Ոչ,ոչ այսօր~
Ոչ,ոչ այսօր~
Հեյ,ճնճղուկ,ձեռքերդ վերև բարձրացրու~
Հեյ,ընկերներ,ձեռքերներդ վեր բարձրացրեք~
Հեյ,եթե հավատում ես ինձ,ապա ձեռքերդ վեռև բարձրացրու
Պատրաստ~նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Մի հարցրու,մենք չենք մահանա,
Գոռա. Ոչ,ոչ այսօր~
Մի պպզիր և մի լաց եղիր,
Մի հանձնվիր,ոչ,ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Հեյ,ոչ ոչ այսօր~
Պատրաստ~նշան բռնիր~ կրակիր~
 
Ջուվիա ԼոքսերՋուվիա Լոքսեր द्वारा बुध, 01/03/2017 - 15:28 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

հայ ԱՐՄԻ-ների համար ♥

Not Today

Collections with "Not Today"
कमेन्ट