Not Today (फारसी में अनुवाद)

Advertisements
फारसी में अनुवादफारसी
A A

امروز نه

همه ی شکست خورده های دنیا
ممکنه روزی برسه که همه ببازیم
ولی امروز،اونروز نیست
امروز ما میجنگیم
 
نه،امروز نه
یه روز گلا پژمرده میشن
ولی نه،امروز نه
امروز اونروز نیست
نه نه امروز نه
هنوز برا مردن
روز خیلی خوبیه
نه نه امروز نه
نه نه نه امروز نه
 
آره ما زیادی هستیم
ولی بازم قسمتی از این دنیاییم
زیادی بودن به اضافه ی معمولی بودن
اینقدرا هم مهم نیست
امروز ما به هیچ وجه نمیمیریم
روشنایی به تاریکی غلبه خواهد کرد
تو هم یه دنیای جدید میخوای
عزیزم آره منم میخوام
 
اگه نمیتونی پرواز کنی،بدو
امروز ما زنده میمونیم
اگه نمیتونی بدویی،راه برو
امروز ما زنده میمونیم
اگه نمیتونی راه بری،سینه خیز برو
حتی اگه باید سینه خیز بری،سرعتت رو زیاد کن
تفنگ رو نشونه بگیر،هدف،شلیک
 
نه امروز نه! نه امروز نه
خوشتیپا دستا بالا
رفقا دستا بالا
کسایی که به من اعتماد دارن،دستا بالا
تفنگ،هدف،شلیک
 
ما نمیمیریم،خواهش نکن
داد بزن،نه امروز نه
زانو نزن،ما گریه نمیکنیم
دستا بالا،نه امروز نه
نه امروز نه
نه امروز نه
نه امروز نه
تفنگ،هدف،شلیک
 
خیلی داغه،موفقیت داره دوبرابر میشه
خیلی داغ،تو جداول رو به جلو میریم
خیلی بلنده، ما روی ترانپولین هستیم
خیلی بلند،یه نفر جلوی مارو بگیره
 
ما نمیتونستیم شکست بخوریم
چون همدیگه رو باور داشتیم
چی میگی؟آره
امروز نه آره
امروز نه آره
امروز ما به هیچ وجه نمیمیریم آره
 
بهم اعتماد کن،کسی که کنارته
ما باهمدیگه نمیمیریم
بهت اعتماد دارم،کسی که کنار منه
ما باهمدیگه نمیمیریم
به کلمه ی باهم بودن باور دارم
ما بانگتان رو باور داریم
تفنگ رو نشونه بگیر،هدف،شلیک
 
نه امروز نه! نه امروز نه
خوشتیپا دستا بالا
رفقا دستا بالا
کسایی که به من اعتماد دارن،دستا بالا
تفنگ،هدف،شلیک
 
ما نمیمیریم،خواهش نکن
داد بزن،نه امروز نه
زانو نزن،ما گریه نمیکنیم
دستا بالا،نه امروز نه
نه امروز نه
نه امروز نه
نه امروز نه
تفنگ،هدف،شلیک
 
بندازش دور! بندازش دور
ترس رو از توی چشمات بیرون بنداز
بشکنش! بشکنش
سقف شیشه ای که تو رو زندونی کرده رو بشکن
(صدا رو زیاد کن(صدا رو زیاد کن
(آتیش بزن(آتیش بزن
(تا روز پیروزی(بجنگ
زانو نزن و درهم نشکن
امروز اونروز نیست
 
نه امروز نه! نه امروز نه
خوشتیپا دستا بالا
رفقا دستا بالا
کسایی که به من اعتماد دارن،دستا بالا
تفنگ،هدف،شلیک
 
ما نمیمیریم،خواهش نکن
داد بزن،نه امروز نه
زانو نزن،ما گریه نمیکنیم
دستا بالا،نه امروز نه
نه امروز نه
نه امروز نه
نه امروز نه
تفنگ،هدف،شلیک
 
nevinevi द्वारा शुक्र, 03/11/2017 - 15:39 को जमा किया गया

Not Today

Collections with "Not Today"
कमेन्ट