Od Zera Do Bohatera [Zero To Hero] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Od Zera Do Bohatera [Zero To Hero]

Mówię wszem wkoło to, co wiem,
Spoza kulis, że Herkules ma w kieszeni szlem.
Bij i siecz - ani kroku wstecz,
Dzięki tej zasadzie Herkie wygra każdy mecz.
 
Dawniej był nikim - zerem, zerem,
Dzisiaj jest gościem - bohaterem !
Fach od kołyski wyćwiczył swój,
A dziś contra plures wyrusza w bój,
Nie jest mu obcy żaden znój.
Budzi szał dziewczęcych ciał piękna twarz,
Herkie nie ma skaz, to idol nasz. - To idol nasz !
Ten herosów wzór z Krezusem mógłby tu w zawody iść,
Na ustach tych, co sławią go niech dzwonią dzwony złote dziś !
 
Całe zło umie zwalczyć, bo
Taki chłop ze stali stale trafia sto na sto.
Zerem był, dziś u stóp ma świat,
Bóg bohater biegły w bojach, bogom prawie brat.
 
Przyszedł, zobaczył i zwyciężył,
Widział kto mężniejszego męża,
Klasę i siłę, tęgi łeb ?
Nie zero, a heros, nie byle trep,
Co by siekierą... chciał kroić chleb !
 
Kto tu jest gładki jak gladiator - Herkules !
W teatrach powoduje zator - Herkules !
Mięśnie ma - herkuliste,
Oko rwie - urody mister !
 
Herkules ! (x6)
 
Mówię wszem wkoło to, co wiem,
- pełna kiesa !
Świat u stóp silny niby słup
Herkulesa.
Dawniej był niczym - zerem, zerem,
Dzisiaj jest gościem - bohaterem !
Dawno już kości iacta est !
Lotem od zera do bohatera,
Kto nie umiera żywy jest !
 
FloppylouFloppylou द्वारा शुक्र, 18/05/2018 - 10:08 को जमा किया गया
आख़िरी बार गुरु, 31/01/2019 - 13:45 को IceyIcey द्वारा संपादित
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Од Зэра До Бохатэра

Мо́вѩ вшем вколо то, цо вем,
Споза кулис, же Хэркулес ма в кешени шлем.
Бий и сеч - ани кроку встэч,
Дѩки тэй засаде Хэрке выгра кажды мэч.
 
Давней был никим - зэрэм, зэрэм,
Дисяй ест гостем - бохатэрэм !
Фах од колыски вытьвичил сво́й,
А дись контра плюрэс выруша в бо́й,
Не ест му обцы жадэн зно́й.
Буди шал девчѧцых тял пѩкна тварь,
Хэрке не ма сказ, то идоль наш. - То идоль наш !
Тэн хэросо́в взо́р з Крэзусэм мо́глбы ту в заводы исть,
На устах тых, цо славѭ го нех дзвонѭ дзвоны злотэ дись !
 
Цалэ зло уме звальчить, бо
Таки хлоп зэ стали стале трафя сто на сто.
Зэрэм был, дись у сто́п ма свят,
Бо́г бохатэр беглы в боях, богом праве брат.
 
Пришедл, зобачил и звытѩжил,
Видял кто мѧжнейшего мѧжа,
Клясѧ и силѧ, тѧги лэб ?
Не зэро, а хэрос, не быле трэп,
Цо бы секерѫ... хтял кроить хлеб !
 
Кто ту ест гладки як глядъятор - Хэркулес !
В тэатрах поводуе затор - Хэркулес !
Мѩсьне ма - хэркулистэ,
Око рве - уроды мистэр !
 
Хэркулес ! (x6)
 
Мо́вѩ вшем вколо то, цо вем,
- пэлна кеса !
Свят у сто́п сильны нибы слуп
Хэркулеса.
Давней был ничим - зэрэм, зэрэм,
Дисяй ест гостем - бохатэрэм !
Давно юж кости якта эст !
Лётэм од зэра до бохатэра,
Кто не умера живы ест !
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा गुरु, 07/11/2019 - 23:07 को जमा किया गया
कमेन्ट