One Ring (तुर्की में अनुवाद)

अंग्रेज़ी

One Ring

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
आख़िरी बार सोम, 17/10/2016 - 03:28 को SaintMarkSaintMark द्वारा संपादित
तुर्की में अनुवाद
Align paragraphs
A A

Bir Yüzük

संस्करण: #1#2
Üç yüzük yukardaki Elf-kralları için,
Yedi tanesi taştan salonlarındaki elf-lordları için,
Dokuz tanesi ölüme mahkum edilen Ölümlü Adamlar için,
Bir tanesi kara tahtındaki Dark Lord için,
Mordorda Gölgelerin yalan söylediği yerde.
Bir Yüzük hepsini yönetmek için, Bir Yüzükle onları bulmak için,
Bir Yüzük hepsini almak için ve karanlığa bağlamak için,
Mordorda Gölgelerin yalan söylediği yerde.
 
ogulcanerakogulcanerak द्वारा गुरु, 14/03/2019 - 21:15 को जमा किया गया
J. R. R. Tolkien: टॉप 3
See also
कमेन्ट