Advertisements

Oq terakmi, ko'k terak! Bizdan sizga kim kerak?

Ashi Udegedan द्वारा शुक्र, 28/11/2014 - 15:18 को जमा किया गया

"Oq terakmi, ko'k terak! ..." के प्रतीकात्मक अनुवाद

तुर्कमेन
Ayterek-Kunterek

Meanings of "Oq terakmi, ko'k terak! ..."

उज़बेक

Bu bolalar o'yinida bir tomon boshlig'i ikkinchi tomonga qichqirib aytadigan ibora.
Oyin mazmuni - A. Qahhorning "O'tmishdan ertaklar" nomli qissasidan:
*Namozgarga yaqin ko‘chada bolalar chug‘urlashib qolishdi. Chiqdim. Bolalar mening uchun yangi «Oq terakmi, ko‘k terak» o‘ynashayotgan ekan. Bu o‘yinda bolalar orada yigirma-o‘ttiz qadam masofa qoldirib ikki safga tizilishar, qo‘l ushlashib turishar, safning boshlig‘i qarshi safga qarab: «Oq terakmi, ko‘k terak, bizdan sizga kim kerak?» derkan; qarshi tomonning boshlig‘i «falonchi kerak» deganda nomi aytilgan bola safdan chiqar ekanu yugurib borib o‘zini jon-jahdi bilan qarshi safga urar ekan; shunda safni uzolsa g‘olib bola mag‘lub safdan bir bolani yetaklab kelar, safni uzolmasa o‘zi shu safda qolib ketar ekan...* (str 197)

*Намозгарга яқин кўчада болалар чуғурлашиб қолишди. Чиқдим. Болалар менинг учун янги «Оқ теракми, кўк терак» ўйнашаётган экан. Бу ўйинда болалар орада йигирма-ўттиз қадам масофа қолдириб икки сафга тизилишар, қўл ушлашиб туришар, сафнинг бошлиғи қарши сафга қараб: «Оқ теракми, кўк терак, биздан сизга ким керак?» деркан; қарши томоннинг бошлиғи «фалончи керак» деганда номи айтилган бола сафдан чиқар экану югуриб бориб ўзини жон-жаҳди билан қарши сафга урар экан; шунда сафни узолса ғолиб бола мағлуб сафдан бир болани етаклаб келар, сафни узолмаса ўзи шу сафда қолиб кетар экан...* (стр 197)

Ближе к вечерней молитве я вышел на улицу. С шумом и криками по ней носились ребята. Они играли в новую для меня игру. Играющие разбиваются на две команды и, взявшись за руки, выстраиваются в цепи на расстоянии тридцати шагов друг от друга. Старший одной команды, обращаясь к другой, кричит: «Тополь белый, тополь синий, кто из нас тут вам нужен?» Старший второй команды отвечает: «Такой-то!» Избранник должен разбежаться и со всей силы ударить по цепи. Если он прорывал ее, то забирал в свою команду одного пленного, если нет — сам оставался у противника.

Qarshi safdagi bolalarning hammasini o'z safiga olib kelolgan bolalar g'olib hisoblanadi.
Победителями считаются дети, сумевшие разбить противостоящий ряд и перетащить к себе членов той команды.

Explained by Ashi UdegedanAshi Udegedan on शुक्र, 28/11/2014 - 15:19
Explained by Ashi UdegedanAshi Udegedan
Мы так же играли, только другие слова говорили) - khatulolga 4 वर्ष पहले
Интересно, какие? Дети же большие выдумщики! - Ashi Udegedan 4 वर्ष पहले

लिरिक्स में "Oq terakmi, ko'k ..."

Myahri - Oq terakmi, ko‘k terak

Ko‘zim tushdi ko‘zlaringga
O‘rik bo‘lding qo‘limda
Shirin-shakar so‘zlaringga
Bog‘landim men yurakdan

Bahrom Nazarov - Yetimlar

Bir uyda kecha-kunduz bo‘zlashadi bolalar,
Gir aylanib, onasin izlashadi bolalar.
Kattasining ohlari to‘kilganda dilidan,
Iymoni bor odamning qonlar oqar dilidan.