Outlander Main Title Theme (Skye Boat Song) (बल्गेरियाई में अनुवाद)

बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
A A

Мелодията от надписите на „Друговремец“ (Лодката за Скай)

Изпей ми песен за девойка, отдавна починала
Кажи, не може ли тая мома да съм аз?
С радостна душа тя тръгнала да плава веднъж
През морето до Скай.
 
Вълни и бриз, острови и морета
Планини от дъжд и слънце
Всичко добро и всичко красиво
Всичко, което бях, го няма.
 
Изпей ми песен за девойка, отдавна починала
Кажи, не може ли тая мома да съм аз?
С радостна душа тя тръгнала да плава веднъж
През морето до Скай.
 
StriderStrider द्वारा शनि, 13/04/2019 - 23:41 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Outlander Main Title Theme (Skye Boat Song)

कमेन्ट