Pierwszy raz jak sięga pamięć [For The First Time In Forever] (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

Advertisements
पोलिश

Pierwszy raz jak sięga pamięć [For The First Time In Forever]

Anna:
Otworzyć się dało okna, drzwi
Zawiasy wytrzymały lata rdzy
Na porcelanie nie ma dawnych plam
Nie będę sama wśród tych ścian
W sali balowej ruszą w tan
Wreszcie się otworzą wrota bram
Będą tutaj żywi ludzie –
Aż nie możliwa to myśl
Ale tej odmiany pragnę dziś!
 
To pierwszy raz jak sięga pamięć
Będzie bal i świateł moc
Pierwszy raz jak sięga pamięć
Tańczyć będę całą noc
I czuję na raz radość i zgagę
Nic dziwnego, bo a nuż –
Dziś pierwszy raz jak sięga pamięć
Nie będę sama już
 
Nie macie pojęcia, ilu tu będzie gości!
I może jakiś super gość!
 
I w sukni jak z pięknego snu
Gości kusiła będę tu –
Wcielony wdzięk, subtelny styl i szyk
Aż nagle zobaczę, że gdzieś tam
Przystojny młodzieniec stoi sam
Po kilku czekoladkach minie wstyd
 
Rozmowa potem aż do rana
Jak szalony pomknie czas
Poznam coś takiego pierwszy raz!
 
Pierwszy raz jak sięga pamięć
Będzie magia, będzie śmiech
Pierwszy raz jak sięga pamięć
Ktoś zauważy wreszcie mnie
 
Chociaż to zwyczajne szaleństwo
Tak snuć miłosny plan
Lecz pierwszy raz jak sięga pamięć
Przynajmniej szansę mam
 
Elsa:
Niech nie wie nikt
Nie zdradzaj nic
Żadnych uczuć
Od teraz tak masz żyć...
Bez słów, bez snów
Nie dać się łzom...
Bo dziś mnie nie stać
Na najmniejszy błąd
Lecz to tylko jeden dzień
 
Anna:
To tylko jeden dzień
 
Elsa:
Co dalej, któż to wie?
 
Anna:
Co dalej, któż to wie?
 
Elsa:
Niech otworzą wrota już. Tak chcę!
 
Anna:
Tak chcę!
Pierwszy raz jak sięga pamięć
 
Elsa:
Niech nie wie nikt
Nie zdradzaj nic
 
Anna:
Przeminą samotności dni
 
Elsa:
Żadnych uczuć
Od teraz tak masz żyć
 
Anna:
Chcę z kimś ten sen niezwykły śnić
 
Elsa:
Bez słów
Anna:
Chcę zakochana być
 
Elsa:
Bez słów, bez snów
Łzom nie dać się...
 
Anna:
Ja wiem, jutro się obudzę
Ale dzisiaj jeszcze śnię
To pierwszy raz jak sięga pamięć
Pierwszy raz jak sięga pamięć
Idę, dokąd chcę!
 
Capitan MollyCapitan Molly द्वारा शनि, 14/04/2018 - 03:30 को जमा किया गया
आख़िरी बार गुरु, 31/01/2019 - 13:17 को IceyIcey द्वारा संपादित
अंग्रेज़ी में अनुवाद
Align paragraphs
A A

The first time I can pinpoint in my memory

Anna:
They managed to open the windows, the doors
The hinges withstood rust years
There are no old stains on porcelain
I won't be alone among these walls
They'll start dancing in the ballroom
Finally the gates will open
There'll be live people here –
It's impossible to think
But I want this variety today!
 
It's the first time I can pinpoint in my memory
There'll be a ball and a power of lights
The first time I can pinpoint in my memory
I'll be dancing through all night
And I feel joy and heartburn at once
No wonder, because now –
Today the first time I can pinpoint in my memory
I won't be alone anymore
 
You have no idea how many guests there'll be!
And maybe there'll be some super guest!
 
And in the gown like from a beautiful dream
I'll be seducing guests here –
Incarnate charm, subtle style and chic
Until suddenly I'll see that somewhere there
A handsome lad stands alone
After a few chocolates, shame will pass
 
Then we'll be talking until the morning
Time will pass like it would be crazy
I'll meet something like it for the first time!
 
The first time I can pinpoint in my memory
There'll be a magic, there'll be a laughter
The first time I can pinpoint in my memory
Finally someone will notice me
 
Although it's ordinary madness
To making a love plan
But the first time I can pinpoint in my memory
At least I've got a chance
 
Elsa:
Let no one know
Don't give away anything
No feelings
You must live like that from that day on
Without words, without dreams
Not to surrender to tears
Because today I can't afford
The smallest mistake
But it's only one day
 
Anna:
It's only one day
 
Elsa:
What's next, who knows it?
 
Anna:
What's next, who knows it?
 
Elsa:
Let them already open the gates. I want like that!
 
Anna:
I want like that!
The first time I can pinpoint in my memory
 
Elsa:
Let no one know
Don't give away anything
 
Anna:
The days of loneliness will pass away
 
Elsa:
No feelings
You must live like that from that day on
 
Anna:
I want to dream this amazing dream with someone
 
Elsa:
Without words
Anna:
I wanna be in love
 
Elsa:
Without words, without dreams
Not to surrender to tears
 
Anna:
I know, I'll wake up tomorrow
But I'm still dreaming today
It's the first time I can pinpoint in my memory
The first time I can pinpoint in my memory
I'm going where I want!
 
zuxiv_zuxiv_ द्वारा रवि, 17/02/2019 - 16:33 को जमा किया गया
See also
कमेन्ट