Pod łapą masz [The Bare Necessities] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Pod łapą masz [The Bare Necessities]

Już nie myśl o kłopotach swych
I troski porzuć, dobrze żyj
Jak miś od dziś ze smutków głośno drwij
 
Bo przecież życie piękne jest
Wystarczy tylko mieć co jeść
A wtedy smutki prysną byle gdzie
 
Gdziekolwiek się ruszę
Tam wszędzie mój dom
Dzień wolny od trosk – to właśnie to !
 
Tu pszczółki bzyczą słodko, słodki bywa tutaj także miód
A pod tym głazem jest to, co można smacznie zjeść i to bez popicia
 
W tej dżungli, uwierz mi, pod łapą wszystko masz !
Pod łapą masz !
 
Nie dla mnie są ponure dni
Gdy myślę o nich, to mnie mdli
Więc żyć ze smutkiem ani mi się śni!
 
Natura moja taka jest
Że mi beztrosko żyje się
I do zabawy całym sercem lgnę
 
Ciesz się tym, co nie cieszy
Nawet gdy to jest cierń
Niech życie rozśmiesza
Przez lata, bez przerw
Bo przecież bawiąc się – uczysz,
a ucząc się bawisz
Też za wzór mnie bierz
I w tym jest sens, by bawić się
Skorzystać więc chciej z nauki mej
Mniej więcej wiesz o co chodzi ?
 
W tej dżungli, uwierz mi, pod łapą wszystko masz !
Pod łapą masz !
 
FloppylouFloppylou द्वारा रवि, 01/04/2018 - 19:04 को जमा किया गया
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Под лапѫ маш

Юж не мысьль о клопотах свых
И троски порють, добре жий
Як мись од дись зэ смутко́в глосьно дрвий
 
Бо претеж жите пѩкнэ ест
Выстарчи тылько меть цо есть
А втэды смутки прыснѫ быле где
 
Гдекольвек сѩ рушѧ
Там вшѧде мо́й дом
День вольны од троск – то власьне то !
 
Ту пщо́лки бзычѫ слодко, слодки быва тутай также мё́д
А под тым глазэм ест то, цо можна смачне зъесть и то бэз попитя
 
В тэй джунгли, уверь ми, под лапѫ вшистко маш !
Под лапѫ маш !
 
Не для мне сѫ понурэ дни
Гды мысьлѩ о них, то мне мдли
Вѩц жить зэ смуткем ани ми сѩ сьни!
 
Натура моя така ест
Же ми бэзтроско жие сѩ
И до забавы цалым сэрцэм льгнѧ
 
Теш сѩ тым, цо не теши
Навэт гды то ест тернь
Нех жите розсьмеша
През лята, бэз прерв
Бо претеж бавѭц сѩ – учиш,
А учѫц сѩ бавиш
Тэж за взо́р мне берь
И в тым ест сэнс, бы бавить сѩ
Скористать вѩц хтей з науки мэй
Мней вѩцэй веш о цо ходи ?
 
В тэй джунгли, уверь ми, под лапѫ вшистко маш !
Под лапѫ маш !
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शुक्र, 08/11/2019 - 00:09 को जमा किया गया
"Pod łapą masz [The ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
कमेन्ट