Praise God, from Whom All Blessings Flow (आर्मेनियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

Praise God, from Whom All Blessings Flow

Praise God, from whom all blessings flow;
prasie Him, all creatures here below;
praise him above, ye heavenly hosts;
praise Father, Son, and Holy Ghost.
Amen.
 
kbrockkbrock द्वारा गुरु, 07/11/2013 - 18:15 को जमा किया गया
आख़िरी बार गुरु, 07/11/2013 - 22:24 को ScieraSciera द्वारा संपादित
आर्मेनियाई में अनुवादआर्मेनियाई
Align paragraphs
A A

Փառք Աստծուն, Շնորհաց աղբյուրին

Փառք Աստծուն, Շնորհաց աղբյուրին,
Փառք տվեք, ո՛վ բոլոր գործեր Իր ձեռքի,
Փառք տվեք, բոլոր սուրբեր երկնային,
Փառք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն:
 
Avik TopchyanAvik Topchyan द्वारा शनि, 29/06/2019 - 23:36 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Translation copied from the Armenian Evangelical Hymnal (628)

अनुवाद-स्रोत:
कमेन्ट