Advertisements

Priscilla Chan के लिरिक्स

Priscilla Chan
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
七分愛情三分騙 (Chat fan oi ching saam fan pin)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
不羈戀人 (Bat gei lyun yan)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
人生何處不相逢 (Yan sang ho chyu bat seung fung)Chinese (Cantonese)video
今天的爱人是谁 (Gam tin dik oi yan si seui)Chinese (Cantonese)video
今天的愛人是誰
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
你+我=火 (Nei+Ngo=Fo)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
千千闕歌 (Chin chin kyut go)Chinese (Cantonese)video
永遠是你的朋友
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
स्पैनिश
反叛 (Faan bun)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
夜半輕私語 (Ye bun hing si yu)Chinese (Cantonese)videoलिप्यंतरण
अंग्रेज़ी
夜機 (Ye Gei)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
孤單背影 (Gu daan bui ying)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
愛和承諾 (Ài hé chén gnuò)चीनीvideo
我的梦, 你的梦 (Ngo dik mung, nei dik mung)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
披星戴月 (Pei sing daai yut)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
月亮 (Yut leung)Chinese (Cantonese)video
《歸來吧》(1992)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
歸來吧 (Gwai loi ba)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
玻璃窗的愛 (Bo lei cheung dik oi)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
紅茶館 (Hung cha gun)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
胡思亂想 (Wu si lyun seung)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
飘雪 (Piu syut)Chinese (Cantonese)video
归来吧
अंग्रेज़ी
Priscilla Chan also performedअनुवाद
Sam Hui - 夜半輕私語 (Ye bun hing si yu)Chinese (Cantonese)videoअंग्रेज़ी
Hacken Lee - 蓝月亮 (Laam yut leung)Chinese (Cantonese)video
कमेन्ट