Ranny żołnierz [Sound The Bugle] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Ranny żołnierz [Sound The Bugle]

Dla mnie proszę graj,
graj na trąbce tej
i choć płynie czas
nie wyrzuć mnie z pamięci swej.
Już nie mogę biec
i w bezruchu trwam,
nie zostało nic,
puste serce mam.
 
Bo żołnierzem jestem rannym
i nie walczę już,
nie wiele tak dziś chcę,
weźcie mnie stąd,
lub tu zostawcie mnie.
 
Dla mnie proszę graj,
nie mam siły dość,
żadną ze znanych dróg
nie można nigdzie dojść.
Wiem, że bez światła
będę stale tak potykał się,
padnę tu by i już zostać bez sił.
 
Lecz słyszę, że woła ktoś z oddali,
kilka prostych słów, nie przestań sobą być.
Gdy zagubisz się, opuści cię odwaga,
siły w sobie zbierz,
nie przestań sobą być.
 
Tyś żołnierzem jest,
co o wolność walczy,
o wolności śnisz,
a to jest warte krwi!
 
FloppylouFloppylou द्वारा गुरु, 16/05/2019 - 19:36 को जमा किया गया
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Ранны жолнерь

Для мне прошѧ грай,
грай на трѫбцэ тэй
и хоть плыне час
не вырють мне з памѩти свэй.
Юж не могѧ бец
и в бэзруху трвам,
не зостало ниц,
пустэ сэрцэ мам.
 
Бо жолнерем естэм ранным
и не вальчѧ юж,
не веле так дись хцѧ,
вэзьте мне стѫд,
люб ту зоставте мне.
 
Для мне прошѧ грай,
не мам силы дость,
жаднѫ зэ знаных дро́г
не можна нигде дойсть.
Вем, же бэз святла
бѧдѧ стале так потыкал сѩ,
паднѧ ту бы и юж зостать бэз сил.
 
Леч слышѧ, же вола ктось з оддали,
килька простых сло́в, не престань собѫ быть.
Гды загубиш сѩ, опусти тѩ одвага,
силы в собе зберь,
не престань собѫ быть.
 
Тысь жолнерем ест,
цо о вольность вальчи,
о вольности сьниш,
а то ест вартэ крви!
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शुक्र, 08/11/2019 - 01:06 को जमा किया गया
"Ranny żołnierz ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
Spirit: Stallion of the Cimarron (OST): टॉप 3
कमेन्ट