Please translate Çıxma Yoluma

  • आर्टिस्ट: İrade Mehri
  • गाना: Çıxma Yoluma
  • अनुरोध करें: आज़रबाइजानी → रूसी
  • जमा करने वाले के कमेंट:

    Как переводиться

आज़रबाइजानी

Çıxma Yoluma

Kin tutub ovcumda yanan əlləri
Kimlər aldı mənə aid mənim olanı
Xatırla səsin üçün ölən günləri
Zaman unutdurmur ki, yaşananları

Bax sənlə indi ciddi-ciddi ayrıldı yollar
Bambaşqa bir yerdə başqasını sordumu qollar
Dostlar üzüldü, düşmənlər güldü inan ki,
Yerini əlbət dolduracaq birisi tapılar

Çıxma bir daha yoluma
Ah çəkə-çəkə bitdim
Bu qədər yüksəklərdə havalanma
Səni mən adam etdim

कमेन्ट