טראל יא ממה

अरबी
A A

طير اليمامة | טראל יא מאמה (Tral Ya Mama | Tir Al Yamamah)

עמאן עמאן עמאן עמאן
עמאן עמאן עמאן עמאן
וליפירה ולפירה ג'רח ליחזיני
ריאנבותל חלני חזיני
עמאן עמאן עמאן עמאן
ירת הוול וליפ ויגלבי מג'רוב
עמאן עמאן...
 
דחלק יא טיראל יא מאמי
וסילה וויל סלאמי
וליבילי וליאכתר
שו שרית סודה איימי
שו שרית סודה אייימה
 
רבותי ולבי ריאנבו
אלבי אזבו
חבבו אשאק חבבו
שו חביבי דון עדנמי
שו חביב דון נדמי
 
דחלק טיראל יא מאמי...
רבות ראק מיל חלי
עופרה גוגה תל יאסלי
 
कमेन्ट