Advertisements

कृपया "שיכורים (Shikorim)" का अनुवाद करने में सहायता करें

यहूदी/लिप्यंतरण
A A

שיכורים (Shikorim)

את לא תהיי שלי, ואנ'לא אהיה שלך.
אולי פשוט נהיה, ואת הכל פשוט נשכח.
הרי אני אלוף עולם בלהישאר לבד,
ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.
את אומרת שמספיק לך כבר, רוצה ללכת.
עוד לא שעה נמצאת פה
כבר הספקנו שוב לריב.
ואין פה היגיון איך ממקום ראשון
נשארתי האחד הזה שלא הולך לישון.
בלי הסיפורים שלך, על איך עבר לו יום,
אז באנו קצת אליי לעוד ערב של חלום.
 
והיינו שיכורים כל הלילה,
וצחקנו משטויות על המיטה.
ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה
"איך שאתה עושה לי טוב", היא לחשה.
כל הדיבורים, כל המשחקים
כל האנשים תמיד משתנים.
כל הנשיקות, כל הרגשות,
כל הבחורות, כל האכזבות, הכל דמיונות.
 
אתה לא תהיה שלי, ואנ'לא אהיה שלך.
אולי פשוט נהיה, ואת הכל פשוט נשכחה
זה אצלנו ככה, אי אפשר ביחד
אי אפשר לבד אז בוא נלך אליי הביתה.
נדבר עלינו קצת, אני לא יודעת כלום
ספר על כמה טוב לנו והעולם עקום
ואם כבר נתרסק ביחד מקסימום נקום
אי אפשר איתך, אי אפשר לבד.
 
והיינו שיכורים כל הלילה,
וצחקנו משטויות על המיטה.
ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה
"איך שאתה עושה לי טוב", היא לחשה.
כל הדיבורים, כל המשחקים
כל האנשים תמיד משתנים.
כל הנשיקות, כל הרגשות,
כל הבחורות, כל האכזבות, הכל דמיונות.
 
טס מכאן עכשיו, את מחליטה פתאום שאת נשארת,
כל שיחה איתך אני שותק ואת רק מדברת.
למה באת היום, כבר מאוחר, אז סתם חיפשת לך סרט,
לא הכל מושלם בינינו סופה באה והולכת.
 
והיינו שיכורים כל הלילה,
וצחקנו משטויות על המיטה.
ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה
"איך שאתה עושה לי טוב", היא לחשה.
והיינו שיכורים כל הלילה,
וצחקנו משטויות על המיטה.
ויצאנו קצת לרקוד כי לא די לה
"איך שאתה עושה לי טוב", היא לחשה.
 
כל הדיבורים, כל המשחקים
כל האנשים תמיד משתנים.
כל הנשיקות, כל הרגשות,
כל הבחורות, כל האכזבות, הכל דמיונות.
 
רק דבר איתי לפני שאתה הולך לישון
ותבוא עם הגיטרה, תכנס מהחלון,
כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך,
אנ'לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך.
 
"שיכורים (Shikorim)" के अन्य अनुवाद
कमेन्ट