कृपया "Ang Bayan Ko" का अनुवाद करने में सहायता करें

फिलिपिनो/तागालोग
A A

Ang Bayan Ko

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag
 
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa
 
(CHORUS)
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang 'di magnasang makaalpas
 
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika
Makita kang sakdal laya
 
(AD LIB)
 
(CHORUS)
 
"Ang Bayan Ko" के अन्य अनुवाद
कमेन्ट