Advertisements

कृपया "Ti un lai dor" का अनुवाद करने में सहायता करें

Aromanian
A A

Ti un lai dor

Ti un lai dor
Ş-ti unâ vreari
Ńi-alâsai fara
Vḑii ditu Armânami
 
Ti un lai dor
Ş-ti unâ vreari
Ńi-alâsai fara
Ş-ńi vḑii tru xeani
 
Ma ţi lai dor
Ţi pustâ vreari
Me-alâsă vruta
Lele, mintea-ńi cheari
 
Cheptul ńi-arană
Şi nu-ńi curâ sânḑâ
Iu hii lea dado
Lele, sâ-ńi mi plânḑâ
 
L’ea-mi, lăi Doamne
Şi adu-mi acasă
S-vedu Armânamea
Şi dada-ńi mârată
 
"Ti un lai dor" के अन्य अनुवाद
कमेन्ट