Advertisements

कृपया "Vinland det Fagre" का अनुवाद करने में सहायता करें

  • आर्टिस्ट: Harald Foss
  • गाना: Vinland det Fagre
  • अनुरोध करें: नॉर्वेजियाई → अंग्रेज़ी
नॉर्वेजियाई
A A

Vinland det Fagre

Høyre du ** herjolv frenden min?
Skipet var langt og bredt
Kvar vil eg finne Gunnbjørnskjæret?
Fara vil ?? gjenge ut mot
?? skipet til Eirik tar kurs ?? med
Skipet var langt og bredt
Fara med vind ut til landet Thule
Fara vil ?? gjenge ut mot
Etter vinden sterke inn i skoda dei for
Skipet var langt og bredt
Att om isberg og fjordar med grøne vallar
Fara vil ?? gjenge ut mot
Sette dei bu i bratta lid
Skipet var langt og bredt
Men lengre ut han Leiv ville fara
Fara vil ?? gjenge ut mot
Høyre du Bjarni Herjolvson?
Skipet var langt og bredt
Kvar vil eg finna ?? strender?
Fara vil ?? gjenge ut mot
Segla dei langs med Thule mot nord
Skipet var langt og bredt
So heldt dei kursen ut havet mot vest
Fara vil ?? gjenge ut mot
 
På land fekk dei sjå etter dagane to det var berg og stein og heller
Og mennene kalla det Helluland og ikkje det nytta og via
Og sydete strende dei sidane for såg dei skogkledde bakkar og lier
Ny fik?? dei inn i ei vik dei landa og Markland landet dei kalla
So sette dei segl for tredje gang langt der ute ?? havet
Og her var det blomar og grøne engar dei kalla det Vinland det Fagre
Og her vaks det ?? langs vie strender hun?? Vinland det Fagre
 
जमा करने वाले के कमेंट:

Need help to finish the lyrics, hopefully someone will catch on.
Based on the Vinland Saga:

http://heimskringla.no/wiki/Sagaen_om_Vinland

कमेन्ट