Advertisements

Wolf Totem (Чонон сүлд)

मंगोलियाई/Romanization/Romanization 2/Romanization/MNS/लिप्यंतरण/लिप्यंतरण 2
A A

Wolf Totem (Чонон сүлд)

Арслан ирвээс алалдан уралдъя
Барс ирвээс байлдан уралдъя
Заан ирвээс жанчилдан уралдъя
Хүн ирвээс хүчилдэн уралдъя
 
Бид арслан ирвээс алалдан уралдъя
Барс ирвээс байлдан уралдъя
Заан ирвээс жанчилдан уралдъя
Хүн ирвээс хүчилдэн уралдъя
 
Хатгагч эрээн могой болох бол
Хангарьд болон дээгүүр нь дүүлнэ
Хүрхрэх эрээн барс болох бол
Хөх зогдорт алслан болъё
 
ху - ху - ху - ху...
ху - ху - ху - ху...
 
Өдөөд ирвээс өрсөлдөн тэмцэе
 
Аравт болон аянгалан ниргэе
Зуут болон зүрхэнд нь ниргэе
Мянгат болон мөргөлдөн ниргэе
Түмт болон тэнгэрээр ниргэе
 
ху - ху, ху - ху...
ху - ху, ху - ху...
 
Үерлэн ирвээс үхэлдэн үзэлцье
Нөмрөн ирвээс нүдэлдэн уралдъя
Нисэлдэн ирвээс харвалдан унагъя
Цахилан ирвээс цавчилдан тэмцье
 
ху - ху, ху - ху...
ху - ху, ху - ху...
 
Шонхорын хурдаар хурцлан давшъя
Чонын зоригоор асан дүрэлзэье
Тэнхээт морьдын туурайгаар нүргэе
Тамгат Чингисийн ухаанаар даръя
 
कमेन्ट