Advertisements

Please translate Yara Mi

  • आर्टिस्ट: Mikail Aslan
  • एल्बम: Zernkut
  • गाना: Yara Mi
  • अनुरोध करें: Zazaki → जर्मन
Zazaki

Yara Mi

Xora seba to ra vilê mi çêwto
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi
Hayrê mi nîya ez bîlîya xo kêwto
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi

Zemanê koyê bîngolî ma de huyêne
Ez amêne ware de mi ti dîyêne
Berbêne ez lewê to ra şîyêne
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi

Ma top biyêne şiyêne şêyîdê dîyarî
Derbaz biye a roce ez kotî ra bîyarî
Bextê ma rê biyê ker û lal zîyarî
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi

कमेन्ट