The Rose (क्रोएशियाई में अनुवाद)

Advertisements
क्रोएशियाई में अनुवादक्रोएशियाई
A A

Ruža

Neki kažu ljubav da je rijeka,
Što utapa nježnu trsku.
Neki kažu ljubav da je britva
Što ti ostavlja dušu da krvari.
 
Neki kažu ljubav da je glad
Baskrajna žudeća potreba.
Ja kažem ljubav da je cvijet
A ti, samo si sjeme.
 
Srce je to u strahu od lomljenja,
Što nikad ne nauči plesati.
San je to u strahu od buđenja
Što nikad ne iskoristi priliku.
 
Onaj je to što nikad neće biti obuzet
Koji se, čini se, ne može davati.
I duša u strahu od umiranja
Koja nikad ne nauči živjeti.
 
Kad je noć bila odveć pusta
I cesta je bila odveć duga,
I misliš da je ljubav samo
Za sretne i snažne.
 
Samo se sjeti da zimi,
Duboko ispod gorkog snijega
Leži sjeme, što sa sunčevom ljubavlju
U proljeće postaje ruža.
 
M de VegaM de Vega द्वारा शनि, 06/12/2014 - 19:05 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

The Rose

कमेन्ट