Save Rock and Roll (वेयतनामी में अनुवाद)

Advertisements
वेयतनामी में अनुवादवेयतनामी
A A

Cứu lấy Rock and Roll

Ta cần mơ nhiều hơn
Và sống ít lại
Và ta cần bóng tối ấy
Trong chút thêm ánh sáng
Ta rơi giọt lệ ngươi làm gì thấy được
Nên đồ khốn nạn, ngươi có thể tiếp tục ăn vạ ta
Và để ta tự nhiên
 
Ngươi là thứ ngươi yêu
Chẳng phải người yêu ngươi
Trong một thế giới chỉ toàn lời nói có
Ta ở đây để thét gào
 
Không, không
Dù ta có đi đâu
Rắc rối cũng bám lấy
Chỉ có cắm vào để cứu lấy Rock and Roll
Rock and Roll, không
Dù ta có đi đâu
Rắc rối cũng bám lấy
Chỉ có cắm vào để cứu lấy Rock and Roll
 
Những người anh em kết nghĩa trong tuyệt vọng
Một lời tuyên thệ của sự lặng câm
Cho âm vang của thế hệ chúng ta
Làm sao mà chỉ có mình ta?
Như thể ta là đứa nhóc khốn kiếp vẫn đạp
Vẫn tin tưởng
 
Ta sẽ bảo vệ đức tin
Chiến đấu dù biết mình sẽ thua
Ta sẽ cứu bài hát
Mà chúng ta không thể ngừng hát
 
Không, không
Dù ta có đi đâu
Rắc rối cũng bám lấy
Chỉ có cắm vào để cứu lấy Rock and Roll
Rock and Roll, không
Dù ta có đi đâu
Rắc rối cũng bám lấy
Chỉ có cắm vào để cứu lấy Rock and Roll
 
Không, chúng ta sẽ không rồi đi
Chúng ta không biết khi nào nên bỏ cuộc
[x4]
 
Ngươi là thứ ngươi yêu
Chẳng phải người yêu ngươi
Trong một thế giới chỉ toàn lời nói có
Ta ở đây để thét gào
 
Không, không
Dù ta có đi đâu
Rắc rối cũng bám lấy
Chỉ có cắm vào để cứu lấy Rock and Roll
Rock and Roll, không
Dù ta có đi đâu
Rắc rối cũng bám lấy
Chỉ có cắm vào để cứu lấy Rock and Roll
 
Không, chúng ta sẽ không rồi đi
Chúng ta không biết khi nào nên bỏ cuộc
[x6]
 
TìnhTình द्वारा बुध, 31/10/2018 - 12:06 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Save Rock and Roll

कृपया "Save Rock and Roll" का अनुवाद करने में सहायता करें
Collections with "Save Rock and Roll"
कमेन्ट