Será porque te quiero (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

אולי זה בגלל שאני אוהב אותך

אני מתעורר בבוקר
מסתכל בחלון
מחפש אותך בפינה ההיא
איפה את?
 
את נראית כל כך מדהימה
יש כל כך הרבה אדרנלין
בגופי
שאני לא יכול לנשום
 
כשאני עוברת
ורואה אותך בחלון
זורחת השמש
מאירה את הבוקר שלי
כל יום מחכה לסימן
 
ילד ביישן
אתה רק צריך לדבר
 
הו הו הו
אולי זה בגלל שאני אוהב אותך?
 
איך, מתי, מה, איזה דבר
איזה דבר, מי שרוצה מה
מי ישרוף אותך, תשארי רגועה
כל אות סימן
אני רוצה, את רוצה בלגן
רחוב או מיטה, פשוט מי
 
מי ישתיק אותך
מי ישנה אותך
מי ירגיע אותך
מי ייעיף אותך
מי ייקח אותך
מי יטעין אותך
מי ישיר לך
מי יאהב אותך
אולי אולי זה בגלל שאני אוהב אותך
אולי זה בגלל שאני אוהב אותך
 
כשאני עולה על המדרכה
את לא נותנת להשיג אותך
ואני מחפש אותך, לא מוצא אותך
איפה את?
 
כמו משוגע אני חי
את החלום בהקיץ שלי
שמטביע אותי ולא נותן לי
לנשום
 
כשאני עוברת
ורואה אותך בחלון
זורחת השמש
שמאירה את הבוקר שלי
כל יום מחכה לסימן
 
ילד ביישן
אתה רק צריך לדבר
הו הו הו
אולי זה בגלל שאני אוהב אותך?
 
אני מתעורר בבוקר
מסתכל בחלון
מחפש אותך בפינה ההיא
איפה את?
 
אולי זה בגלל שאני אוהב אותך?
 
כשאני עולה על המדרכה
את לא נותנת להשיג אותך
ואני מחפש אותך, לא מוצא
איפה את??
 
אולי זה בגלל שאני אוהב אותך?
 
May AharonovMay Aharonov द्वारा गुरु, 14/02/2019 - 14:11 को जमा किया गया
स्पैनिशस्पैनिश

Será porque te quiero

"Será porque te ..." के अन्य अनुवाद
यहूदी May Aharonov
Erreway: टॉप 3
Idioms from "Será porque te ..."
कमेन्ट