Sorry (यहूदी में अनुवाद)

यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

מצטער

את חייבת ללכת ולכעוס על הכנות שלי
את יודעת שאני מנסה אבל אני לא טוב בהתנצלויות
אני מקווה שהזמן לא יגזל, מישהו יכול לקרוא לפוסק?
בגלל שאני רק צריך עוד נסיון אחד במחילה
אני יודע שעשיתי את הטעויות ההם פעם אחת או פעמיים
בפעם אחת או פעמיים אני מתכוון אולי כמה מאות פעמים
אז תני לי, הו תני לי לפדות, הו לפדות, את עצמי הלילה
בגלל שאני רק צריך עוד נסיון אחד במחילה
 
כן, האם זה מאוחר מדי להגיד סליחה?
בגלל שאני מתגעגע ליותר מרק הגוף שלך
האם זה מאוחר יותר להגיד סליחה?
כן אני יודע שאכזבתי אותך
האם זה מאוחר מדי להגיד שאני מצטער עכשיו?
 
אני מצטער, כן
מצטער, כן
מצטער
כן אני יודע שאכזבתי אותך
האם זה מאוחר מדי להגיד שאני מצטער עכשיו?
 
אני אקח כל חלק מאשמה אם תרצי
אבל את יודעת שאין תמים אחד במשחק של שניים
אני אלך, אני אלך ואז את תלכי, תלכי ותשפכי את האמת
האם שנינו יכולים להגיד את המילים ולשכוח מזה?
 
האם זה מאוחר יותר להגיד סליחה?
בגלל שאני מתגעגע ליותר מרק הגוף שלך
האם זה מאוחר יותר להגיד סליחה?
כן אני יודע שאכזבתי אותך
האם זה מאוחר מדי להגיד שאני מצטער עכשיו?
 
אני לא רק מנסה להחזיר אותך אליי
בגלל שאני מתגעגע ליותר מרק הגוף שלך
האם זה מאוחר יותר להגיד סליחה?
כן אני יודע שאכזבתי אותך
האם זה מאוחר מדי להגיד שאני מצטער עכשיו?
 
אני מצטער, כן
מצטער, הו
מצטער
כן אני יודע שאכזבתי אותך
האם זה מאוחר מדי להגיד שאני מצטער עכשיו?
אני מצטער, כן
מצטער, הו
מצטער
כן אני יודע שאכזבתי אותך
האם זה מאוחר מדי להגיד שאני מצטער עכשיו?
 
अतिथिअतिथि द्वारा शुक्र, 30/12/2016 - 11:17 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Sorry

Collections with "Sorry"
Justin Bieber: टॉप 3
कमेन्ट