Sorry (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

סליחה

[פסוק 1]
אני מתגעגעת לשיחות שלך כבר במשך חודשים
את לא יודעת כמה מרושעת אני יכולה להיות
כי אני לפעמים יכולה לתייחס אל האנשים
שאני אוהבת כמו אל תכשיטים
כי אני יכולה לשנות את הדעה שלי כל יום
לא התכוונתי לשחק בך
אבל אני עדיין זוכרת את יום ההולדת שלך
ואת השיר האהוב על אמא שלך
 
[פזמון]
אז אני מבקשת סליחה מהאוהבים הלא ידועים שלי
סליחה על כך שאני לא יכולה להאמין
שמישהו אי פעם
באמת יוכל לאהוב אותי
סליחה לאוהבים הלא ידועים שלי
סליחה שאני יכולה להיות כל כך עיוורת
לא התכוונתי לעזוב אותך
ואת כל הדברים שהיו לנו מאחורה
הוו
הוו
הוו
 
[פסוק 2]
אני בורחת כשדברים טובים
ואף פעם לא הבנתי את הדרך
שבה את מסתכלת עלי
בדרך שאף אחד אחר לא היה מסתכל
אז נראה ששברתי את הלב שלך
הטיפשות שלי פגעה בי שוב
לא הצלחתי לראות את זה מההתחלה
וזה קרע אותך עד הסוף
 
[פזמון]
אז אני מבקשת סליחה מהאוהבים הלא ידועים שלי
סליחה על כך שאני לא יכולה להאמין
שמישהו אי פעם
באמת יוכל לאהוב אותי
סליחה לאוהבים הלא ידועים שלי
סליחה שאני יכולה להיות כל כך עיוורת
לא התכוונתי לעזוב אותך
ואת כל הדברים שהיו לנו מאחורה
 
[פוסט-פזמון]
ומישהו יאהוב אותך
מישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
אבל מישהו שהוא לא אני
מישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
אבל מישהו שהוא לא אני
 
[פזמון]
אז אני מבקשת סליחה מהאוהבים הלא ידועים שלי
סליחה על כך שאני לא יכולה להאמין
שמישהו אי פעם
באמת יוכל לאהוב אותי
סליחה לאוהבים הלא ידועים שלי
סליחה שאני יכולה להיות כל כך עיוורת
לא התכוונתי לעזוב אותך
ואת כל הדברים שהיו לנו מאחורה
 
[פוסט-פזמון]
ומישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
אבל מישהו שהוא לא אני
ומישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
מישהו יאהב אותך
אבל מישהו שהוא לא אני
 
ilanoshilanosh द्वारा शुक्र, 12/07/2019 - 09:37 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Sorry

कमेन्ट