Advertisements

Stadio के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Copriti che fuori pioveइतावलीvideo
Miss Nostalgia
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Fammi stare con teइतावलीvideo
Canzoni per parrucchiere Live Tour
फारसी
Gioia infinitaइतावली
Miss Nostalgia
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Grande figlio di puttanaइतावलीvideo
Stadio
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
I nostri anniइतावलीvideoअंग्रेज़ी
La promesaइतावलीvideo
Lo zainoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
Miss Nostalgiaइतावलीvideo
Miss Nostalgia
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Onde d'invernoइतावलीvideo
Diamanti e caramelle
अंग्रेज़ी
Poi ti lascerò dormireइतावलीvideo
Diamanti e caramelle
अंग्रेज़ी
Sei tutto quel che hoइतावलीvideo
Occhi negli occhi
अंग्रेज़ी
पोलिश
Sorprendimiइतावलीvideo
Occhi negli occhi
अंग्रेज़ी
जर्मन
स्पैनिश
Ti sto ancora cercandoइतावलीvideo
Miss Nostalgia
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Tutti contro tuttiइतावलीvideoफ्रेंच
Un giorno mi diraiइतावलीvideo
Miss Nostalgia
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जापानी
पुर्तगाली
फ्रेंच
बेलारूसी
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
स्पैनिश
स्लोवेनियाई
हंगेरी
कमेन्ट