Sunflower (बल्गेरियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

Sunflower

Rose girls in glass vases
Perfect bodies, perfect faces
They all belong in magazines
 
Those girls the boys are chasing
Winning all the games they're playing
They're always in a different league
 
Stretching toward the sky like I don't care
Wishing you could see me standing there
 
But I'm a sunflower, a little funny
If I were a rose, maybe you'd want me
 
If I could, I'd change overnight
I'd turn into something you'd like
 
But I'm a sunflower, a little funny
If I were a rose, maybe you'd pick me
 
But I know you don't have a clue
This sunflower's waiting for you, waiting for you
 
No thorns in this dimension
Hiding this fear of rejection
This high I've never felt so small
 
Not used to this attention
Permanently in suspension
I wish I didn't care at all
 
Stretching toward the sky like I don't care
Wishing you could see me standing there
 
But I'm a sunflower, a little funny
If I were a rose, maybe you'd want me
 
If I could, I'd change overnight
I'd turn into something you'd like
 
But I’m a sunflower, a little funny
If I were a rose, maybe you’d pick me
 
But I know you don’t have a clue
This sunflower's waiting for you, waiting for you
 
But I’m a sunflower, a little funny
If I were a rose, maybe you’d pick me
 
But I know you don’t have a clue
This sunflower's waiting for you, waiting for you
 
justagirlcalledgulcejustagirlcalledgulce द्वारा गुरु, 13/09/2018 - 00:42 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 20/03/2019 - 15:18 को FaryFary द्वारा संपादित
जमा करने वाले के कमेंट:

It's Sunflower in "Sierra Burgess is a loser".
This song makes me feel better?
Hope you'll like it

बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
Align paragraphs
A A

Слънчоглед

Момичета рози в стъклени вази,
Перфектни тела, перфектни лица
Всичките са за списания
 
Тези момичета, които момчетата гонят...
Печелят всички игри, които решат да играят
Те винаги са в другата лига...
 
Стремя се към небето, сякаш не ми пука
Иска ми се да можеше да ме видиш...
 
Но аз съм слънчоглед, малко странна
Ако бях роза, може би щеше да ме желаеш...
 
Ако можех, щях да се променя за една нощ
Щях да се превърна в нещо, което би ти харесало...
 
Но аз съм слънчоглед, малко странна,
Ако бях роза, може би щеше да избереш мен
 
Но знам, че си нямаш и на идея,
че този слънчоглед чака теб, чака теб...
 
Няма тръни в това измерение,
Крия този страх от отхвърляне,
Толкова съм високо, а се чувствам толкова малка
 
Не съм свикнала на това внимание,
Постоянно под напрежение,
Иска ми се да не ми пукаше...
 
Стремя се към небето, сякаш не ми пука
Иска ми се да можеше да ме видиш...
 
Но аз съм слънчоглед, малко странна
Ако бях роза, може би щеше да ме желаеш...
 
Ако можех, щях да се променя за една нощ
Щях да се превърна в нещо, което би ти харесало...
 
Но аз съм слънчоглед, малко странна,
Ако бях роза, може би щеше да избереш мен
 
Но знам, че си нямаш и на идея,
че този слънчоглед чака теб, чака теб...
 
Но аз съм слънчоглед, малко странна,
Ако бях роза, може би щеше да избереш мен
 
Но знам, че си нямаш и на идея,
че този слънчоглед чака теб, чака теб...
 
Hope you enjoy my translation!
Надявам се превода да ви хареса!
KitKatsKitKats द्वारा बुध, 13/03/2019 - 15:21 को जमा किया गया
कमेन्ट