Superkalifradalistodekspialitycznie [Supercalifragilisticexpialidocious] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Superkalifradalistodekspialitycznie [Supercalifragilisticexpialidocious]

To superkalifradalistodekspialitycznie
Chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie
Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie
Superkalifradalistodekspialitycznie
 
Jam pa la la ja jam pa la lej
 
Wciąż mówić się wstydziłem kiedy miałem 7 lat
Więc tata ciągnął mnie za nos, bo synek miał być chwat
Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos
Okropnie długie słowo to należy mówić w głos
 
O !
 
Superkalifradalistodekspialitycznie
Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie
Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie
Superkalifradalistodekspialitycznie
 
Jam pa la la ja jam pa la lej
 
Z tym słowem trafił wszędzie, dotarł aż na świata kres
I w odpowiedzi słyszał: "Jaki mądry ten pan jest."
Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być
Po jednym słowie, bez dwóch zdań, herbatę proszą pić
 
Superkalifradalistodekspialitycznie
Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie
Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie
Superkalifradalistodekspialitycznie
 
Jam pa la la ja jam pa la lej
 
Wiesz, to się da powiedzieć wspak, czyli:
Einytilaipskedotsiladarfilakrepus
Ale to już chyba będzie przesada, prawda?
No chyba nie wiem.
 
Nie przejmuj się jeżeli nie wiesz co powiedzieć masz
O tak!
To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz
Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je...
Na przykład... Tak?
Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny
I to się skończyło źle
Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie
 
To superkalifradalistodekspialitycznie
Superkalifradalistodekspialitycznie
 
FloppylouFloppylou द्वारा शनि, 09/06/2018 - 19:31 को जमा किया गया
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Супэркалифрадалистодэкспялитычне

То супэркалифрадалистодэкспялитычне
Хотяж брьми то слово невѫтпливе скандаличне
Дость поведеть еднак е выразьне и публичне
Супэркалифрадалистодэкспялитычне
 
Ям па ля ля я ям па ля лей
 
Втѭж мо́вить сѩ встыдилэм кеды мялэм 7 лят
Вѩц тата тѭгнѫл мне за нос, бо сынэк мял быть хват
Леч раз позналэм слово то и престал болеть нос
Окропне длуге слово то належи мо́вить в глос
 
О !
 
Супэркалифрадалистодэкспялитычне
Вправде брьми то слово невѫтпливе скандаличне
Дость поведеть еднак е выразьне и публичне
Супэркалифрадалистодэкспялитычне
 
Ям па ля ля я ям па ля лей
 
З тым словэм трафил вшѧде, дотарл аж на свята крэс
И в одповеди слышал: "Яки мѫдры тэн пан ест."
Кро́лёве, махарадже цалы день хцѫ зэ мнѫ быть
По едным слове, бэз дво́х здань, хэрбатѧ прошѫ пить
 
Супэркалифрадалистодэкспялитычне
Вправде брьми то слово невѫтпливе скандаличне
Дость поведеть еднак е выразьне и публичне
Супэркалифрадалистодэкспялитычне
 
Ям па ля ля я ям па ля лей
 
Веш, то сѩ да поведеть вспак, чили:
Эинытіляипскэдотсилядарфилякрэпус
Але то юж хыба бѧде пресада, правда?
Но хыба не вем.
 
Не преймуй сѩ ежели не веш цо поведеть маш
О так!
То слово внэт поможе ти и собе радѧ даш
Леч жите може зменить, а вѩц мо́в острожне е...
На приклад... Так?
Поведялэм так кедысь до девчины
И то сѩ сконьчило зьле
Але очивисте не ма як в малженьстве
 
То супэркалифрадалистодэкспялитычне
Супэркалифрадалистодэкспялитычне
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शनि, 09/11/2019 - 04:01 को जमा किया गया
"..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
Idioms from "..."
कमेन्ट