Syjamski kot piosenki [The Siamese Cat Song] (1962) (लिप्यंतरण)

Advertisements

Syjamski kot piosenki [The Siamese Cat Song] (1962)

My jesteśmy dwa sjamy miłe
Czy to miłe wam, czy nie miłe
Dobrze tu obejrzeć każdy chcemy kąt,
Już w ogóle nie pójdziemy nigdzie stąd,
 
W tym słoiku tańczy chyba jakiś zwierz tak,
I my też zatańczymy jeśli chcesz,
Podejdź blisko łapą przechyl szklany słój
Głowa twoja może być a ogon mój,
 
Słuchaj czy ty słyszysz?
Hmmmm to płacze ktoś,
tam gdzie płacze bobo jest i mleka dość,
Chodź do jego,
Chodź poiku,
Już na stół,
Pół wypijesz ty
zostawisz dla mnie pół
 
Ciotka Sara: Co się tu dzieje?
O święci państwo
Moje kotki!
Moje biedactawa!
Moje maleńkie!
To na pewno ten podły zwierz
Chciał skrzywdzić moje biedne małe kotki.
 
FloppylouFloppylou द्वारा गुरु, 05/09/2019 - 10:28 को जमा किया गया
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Сыямски кот пёсэнки (1962)

Мы естэсьмы два съямы милэ
Чи то милэ вам, чи не милэ
Добре ту обэйреть кажды хцэмы кѫт,
Юж в ого́ле не по́йдемы нигде стѫд,
 
В тым слоику таньчи хыба якись зверь так,
И мы тэж затаньчимы есьли хцэш,
Подэйдь блиско лапѫ прехыль шкляны сло́й
Глова твоя може быть а огон мо́й,
 
Слухай чи ты слышиш?
Хмммм то плаче ктось,
там где плаче бобо ест и млека дость,
Ходь до его,
Ходь поику,
Юж на сто́л,
По́л выпиеш ты
зоставиш для мне по́л
 
Тётка Сара: Цо сѩ ту дее?
О свѩти паньство
Мое котки!
Мое бедацтава!
Мое маленьке!
То на пэвно тэн подлы зверь
Хтял скривдить мое беднэ малэ котки.
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा शुक्र, 08/11/2019 - 21:57 को जमा किया गया
"Syjamski kot ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण Angel of Speed
Lady and the Tramp (OST): टॉप 3
कमेन्ट