Muse - Thought Contagion (वेयतनामी में अनुवाद)

अंग्रेज़ी

Thought Contagion

Strung out, falling from the big time
Welcome to the infinite black skies
Brain cleansed, fractured identity
Fragments and scattered debris
 
Thought Contagion
Thought Contagion
 
Fall down, learn when to count it out
Prop me up, before I black out
Withdraw before you're out of time
Clean slate and buried war crimes
 
You've been bitten by
A true believer
You've been bitten by
Someone who's hungrier than you
 
You've been bitten by
A true believer
You've been bitten by
Someone's false beliefs
 
Thought Contagion
Thought Contagion
 
They'll never do what you want them to
Give it up and watch it break though
It's too late for a revolution
Brace for the final solution
 
Thought Contagion
Thought Contagion
 
You've been bitten by
A true believer
You've been bitten by
Someone who's hungrier than you
 
You've been bitten by
A true believer
You've been bitten by
Someone's false beliefs
 
Thought Contagion
Thought Contagion
 
Strung out, falling from the big time
Welcome to the infinite black skies
It's too late for a revolution
Brace for the final solution
 
Vit द्वारा गुरु, 15/02/2018 - 21:04 को जमा किया गया
आख़िरी बार सोम, 19/03/2018 - 16:08 को Commonwealth द्वारा संपादित
जमा करने वाले के कमेंट:
Align paragraphs
वेयतनामी में अनुवाद

Tư Tưởng Truyền Nhiễm

Suy sụp, gục ngã từ đỉnh cao của vinh quang
Chào mừng đến với đêm đen vô tận
Những đảng phái đầu não đập bể đi bản sắc cá nhân
Vỡ ra từng mảnh và văng đi tứ phía
 
Là thứ tư tưởng truyền nhiễm
Là thứ tư tưởng dịch bệnh
 
Thể loại văn chương nghèo nàn và dài dòng bị loại ra
Cho cứu viện đến ngay trước khi tôi bất tỉnh
Rút lui ngay trước khi cậu hết thời gian
Một khởi đầu mới sạch sẽ và những tội ác chiến tranh đã được chôn lấp
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ đói hơn cậu nhiều
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
niềm tin sai lầm của một ai đó
 
Là thứ tư tưởng truyền nhiễm
Là thứ tư tưởng dịch bệnh
 
Người ta sẽ không bao giờ làm thứ cậu muốn họ làm đâu
Hãy bỏ cuộc đi rồi đứng nhìn bọn họ phá nát rào cản
Đã quá trễ cho một cuộc nổi dậy rồi
Hãy chuẩn bị cho giải pháp cuối cùng đi
 
Tư tưởng truyền nhiễm
Tư tưởng dịch bệnh
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ đói hơn cậu nhiều
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
niềm tin mù quáng của một ai đó
 
Tư tưởng truyền nhiễm
Tư tưởng dịch bệnh
 
Suy sụp, gục ngã từ đỉnh cao của vinh quang
Chào mừng đến với đêm đen vô tận
Đã quá trễ cho một cuộc nổi dậy rồi
Hãy chuẩn bị cho giải pháp cuối cùng đi
 
Nắng द्वारा बुध, 21/02/2018 - 08:34 को जमा किया गया
आख़िरी बार मंगल, 20/03/2018 - 17:40 को Nắng द्वारा संपादित
लेखक के कमेन्ट:

Mine mine mine MINE!

"Thought Contagion" के अन्य अनुवाद
वेयतनामीNắng
Muse: टॉप 3
Idioms from "Thought Contagion"
See also
कमेन्ट
Commonwealth    सोम, 19/03/2018 - 16:09

The lyrics have been updated, please change your translation accordingly.