Advertisement

Thought Contagion (वेयतनामी में अनुवाद)

Advertisement
वेयतनामी में अनुवाद

Tư Tưởng Truyền Nhiễm

Suy sụp, gục ngã từ đỉnh cao của vinh quang
Chào mừng đến với đêm đen vô tận
Những đảng phái đầu não đập bể đi bản sắc cá nhân
Vỡ ra từng mảnh và văng đi tứ phía
 
Là thứ tư tưởng truyền nhiễm
Là thứ tư tưởng dịch bệnh
 
Thể loại văn chương nghèo nàn và dài dòng bị loại ra
Cho cứu viện đến ngay trước khi tôi bất tỉnh
Rút lui ngay trước khi cậu hết thời gian
Một khởi đầu mới sạch sẽ và những tội ác chiến tranh đã được chôn lấp
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ đói hơn cậu nhiều
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
niềm tin sai lầm của một ai đó
 
Là thứ tư tưởng truyền nhiễm
Là thứ tư tưởng dịch bệnh
 
Người ta sẽ không bao giờ làm thứ cậu muốn họ làm đâu
Hãy bỏ cuộc đi rồi đứng nhìn bọn họ phá nát rào cản
Đã quá trễ cho một cuộc nổi dậy rồi
Hãy chuẩn bị cho giải pháp cuối cùng đi
 
Tư tưởng truyền nhiễm
Tư tưởng dịch bệnh
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ đói hơn cậu nhiều
 
Cậu đã bị cắn bởi
một kẻ sùng đạo thật sự
Cậu đã bị cắn bởi
niềm tin mù quáng của một ai đó
 
Tư tưởng truyền nhiễm
Tư tưởng dịch bệnh
 
Suy sụp, gục ngã từ đỉnh cao của vinh quang
Chào mừng đến với đêm đen vô tận
Đã quá trễ cho một cuộc nổi dậy rồi
Hãy chuẩn bị cho giải pháp cuối cùng đi
 
Nắng द्वारा बुध, 21/02/2018 - 08:34 को जमा किया गया
आख़िरी बार मंगल, 20/03/2018 - 17:40 को Nắng द्वारा संपादित
लेखक के कमेन्ट:

Mine mine mine MINE!

अंग्रेज़ी

Thought Contagion

"Thought Contagion" के अन्य अनुवाद
वेयतनामीNắng
Muse: टॉप 3
Idioms from "Thought Contagion"
See also
कमेन्ट
Commonwealth    सोम, 19/03/2018 - 16:09

The lyrics have been updated, please change your translation accordingly.