Advertisements

Tony Cetinski के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
23. Prosinacक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
पुर्तगाली
रूसी
Ako To Se Zove Ljubavक्रोएशियाईvideo
Ako To Se Zove Ljubav (2008)
अंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
हंगेरी
Blago Onom Tko Te Imaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
लिप्यंतरण
Blizanacक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
Bratkoक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
रूसी
Budi uz meneक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
रूसी
Čekam teक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
रूसी
Čovjek od ledaक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
रूसी
Čudu se nadam uzaludक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
अंग्रेज़ी
रूसी
Čuvam ovu ljubav svetuक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
Dobra Ti Noc Bivsa Ljubaviक्रोएशियाईvideo
Ako To Se Zove Ljubav (2008)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
General bez činovaक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
अंग्रेज़ी
रूसी
Hodamक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Ja ne znam nikog boljeg od tebeक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
अंग्रेज़ी
रूसी
Ja sam zaljubljenक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Jednom u životuक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
K'o da je sudbina htjelaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Kad bi dao Bogक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Kada Zena Zavoliक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
इन्डोनेशियाई
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी #1 #2
रोमानियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
Kao u snuक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Krikक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पोलिश #1 #2
रूसी
Krivक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
Laku noćक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
Ljubav tjera krv u venamaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Ljubav u kamenuक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
Luđak k'o jaक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
रूसी
Miक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Mjesečarक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
Ne Dajक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Nebo Iznad Nasक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Nek te zagrli netko sretnijiक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Nek' ti bude ljubav svaक्रोएशियाईvideo
Pjesma za Euroviziju (1994)
अंग्रेज़ी
इन्डोनेशियाई
फ्रेंच
रूसी
हंगेरी
Neka noćas dođu sviक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Neka te odvedeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
Od jednog poljupcaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Od milijun ženaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
Od Trnja Do Zvijezdaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
Onaj Tko Te Ljubi Sretan Jeक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
Opet si pobijedilaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
Oprostija Bi Sveक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
रूसी
Ostavi svjetlo na putuक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Plamen ljubaviक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Prah i pepeoक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Rijeka Ljubaviक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
Samo Tvoja Ljubav Bozeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
Samo Za Tebeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
Sigurniक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
रूसी
Sjećanjeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Skriveno mjestoक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
Što si ti meniक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Svaka tvoja lažक्रोएशियाईvideo
Kao u snu
Sve Je S Tobom Napokon Na Mjestuक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
Tebe ne bih mijenjaoक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Ti si najboljeक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
इतावली
Ti Si Znalaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Tlo Pod Njenim Nogamaक्रोएशियाईvideo
Budi Uz Mene (2005)
अंग्रेज़ी
रूसी
To ljubav jeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Trazim teक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Tugo mojaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
Umirem sto puta dnevnoक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Usne Ledeneक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Vjera Nevjeraक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Zajednoक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
इन्डोनेशियाई
रूसी
Zar malo to jeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
Zauvijekक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Zbog njeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Zbogom Odlazimक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
Žena nad ženamaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
Životक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Zvijezdaक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
लिप्यंतरण
Tony Cetinski also performedअनुवाद
Nina Badrić - Dodiri od staklaक्रोएशियाईvideo
07
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
कमेन्ट