अनुवाद

Sorted by
आर्टिस्टअनुवादभाषाएँलेखकInfo
Marius TucăAm să te iubesc prin SMSरोमानियाई → अंग्रेज़ीAdamR
Marius TucăAm să te iubesc până la începutul lumiiरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăDa virgulă nuरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
Marius TucăDar ţine-mă în braţeरोमानियाई → तुर्कीAdamR
Marius TucăDomnişoara Noapte Bunăरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăDomnişoară Singurătateरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăDragoste cardinalăरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăDă-mi un likeरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăE o zi frumoasă ca tineरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
Marius TucăEşti cea mai frumoasă poezieरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
Marius TucăFuga din dragosteरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
2 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăLa un capăt al lumii tu, la celălalt euरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
Marius TucăMă tem că je t'aimeरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăNerăspunsulरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
Marius TucăPrimăvaraरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
Marius TucăTic-tocरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
2 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăTu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?रोमानियाई → तुर्कीAdamR
1 बार धन्यवाद मिला
Marius TucăTu eşti cea mai frumoasă poezieरोमानियाई → अंग्रेज़ीlicorna.din.vis
1 बार धन्यवाद मिला