अनुवाद

Sorted by
आर्टिस्टअनुवादभाषाएँलेखकInfo
Andrea BocelliTime to say goodbye [Con te partirò]अंग्रेज़ी, इतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Gigliola CinquettiNon ho l'etàइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Toto CutugnoInsieme: 1992इतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Paolo ConteVia con meइतावली → बेलारूसीMariannaMari
1 बार धन्यवाद मिला
Il VoloCanzone per teइतावली → बेलारूसीFelice1101
4 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniNon è dettoइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Marco MengoniL'essenzialeइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Tiziano FerroL'amore è una cosa sempliceइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Eros RamazzottiParla con meइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
EmmaScusa se vado viaइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniAscolta il tuo cuoreइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniInnamorataइतावली → बेलारूसीFelice1101
1 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniLo sapevi prima tuइतावली → बेलारूसीFelice1101
1 बार धन्यवाद मिला
Andrea BocelliRapsodiaइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
NekSei solo tuइतावली → बेलारूसीAN60SH
5
3 मत, 2 बार धन्यवाद मिला
EmmaAmamiइतावली → बेलारूसीFelice1101
5
1 वोट, 3 बार धन्यवाद मिला
Franco BattiatoLa curaइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Gianna NanniniSei nell'animaइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura Pausini200 noteइतावली → बेलारूसीFelice1101
1 बार धन्यवाद मिला
Eros RamazzottiRosa nata ieriइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Andrea BocelliUn nuovo giornoइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniIl nostro amore quotidianoइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniDove Resto Solo Ioइतावली → बेलारूसीFelice1101
4 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniLato destro del cuoreइतावली → बेलारूसीFelice1101
1 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniSono solo nuvoleइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Ornella VanoniIo che amo solo teइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
StadioUn giorno mi diraiइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Tiziano FerroQuasi quasiइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniMi rubi l'animaइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
NekSemplici emozioniइतावली → बेलारूसीFelice1101
5
1 वोट, 3 बार धन्यवाद मिला
EmmaLa mia cittàइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Al BanoPer chi?इतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Toto CutugnoCome noi nessuno al mondoइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
NegramaroL'ultimo Bacioइतावली → बेलारूसीFelice1101
1 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniHo creduto a meइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniTornerò (con calma si vedrà)इतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniPer la musicaइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniChiedilo al Cieloइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniIl mio beneficioइतावली → बेलारूसीFelice1101
5
1 वोट, 4 बार धन्यवाद मिला
Nina ZilliNon quiइतावली → बेलारूसीFelice1101
5
1 वोट, 3 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniCome se non fosse stato mai amoreइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniCinque giorniइतावली → बेलारूसीFelice1101
5
1 वोट, 3 बार धन्यवाद मिला
NekUn'altra direzioneइतावली → बेलारूसीFelice1101
3 बार धन्यवाद मिला
Il VoloGrande amoreइतावली → बेलारूसीFelice1101
5 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniNella porta accantoइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniSimiliइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniÈ a lei che devo l'amoreइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला
Laura PausiniColpevoleइतावली → बेलारूसीFelice1101
2 बार धन्यवाद मिला