Tribalistas के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Aliançaपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
Ânimaपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
Anjo da Guardaपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
Carnalismoपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
Carnaváliaपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
Diásporaपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
इतावली
É Vocêपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
इतावली
स्पैनिश
Feliz e saudávelपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
Fora da Memóriaपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
इतावली
Aragonese
Já Sei Namorarपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
ग्रीक
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Joga Arrozपुर्तगालीअंग्रेज़ी
Lá de Longe पुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
इतावली
स्पैनिश
Lutar e Vencerपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
Mary Cristoपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी #1 #2
O Amor é Feioपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
यूक्रेनियाई
Os Peixinhosपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
Passe em Casaपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी #1 #2
फ्रेंच
Pecado é Lhe Deixar de Molhoपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
Tribalistasपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
Um a Umपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी
ग्रीक
फ्रेंच
Um Sóपुर्तगाली
Tribalistas (2017)
अंग्रेज़ी
Velha Infânciaपुर्तगाली
Tribalistas
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
फारसी
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
जापानी
कमेन्ट