Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti? (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

Advertisements
रोमानियाई

Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?

Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?
Ce evenimente ar trebui să mai aibă loc
Pentru ca să poţi articula cu subiect şi predicat,
Să declari pe propria răspundere
De bună voie şi nevăzută de nimeni,
Să te eliberezi de această povară
A orgoliului şi a inimii deopotrivă.
 
Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?
Ar trebui să te gândeşti ce înseamnă,
Să-i înţelegi rostul şi locul în tine,
Te cunosc, de-acum, altfel ai fi spus-o demult.
De atunci, de când privirile noastre
Au sărit în gol şi în căprui, una în alta,
Iar noi, ca o izbăvire, eram goi, unul în pielea celuilalt.
 
Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?
Nu mai tot căuta răspunsuri în cochilia unui melc
Aşa cum ai face-o într-un ghioc de aur alb,
Până la urmă e cea mai simplă, cea mai curată
Dar şi cea mai frumoasă declaraţie de dragoste,
Ea se zămisleşte din aproape nimic,
Din aer, emoţie şi lumină.
 
Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?
Se învârte Pământul pe dinlăuntrul nostru
Gravitaţia se află într-un loc necunoscut,
Pe o planetă nevăzută, locuită doar de noi
Şi de tăcerile nesfârşite ale umerilor,
Curaj, ia-mi inima între dinţi şi declară
Ca un ofiţer al stării de iubire.
 
Tu când ai de gând să-mi spui că mă iubeşti?
N-ai nevoie de prea multe reglaje fine, de acorduri,
E treabă mai mult de feeling şi de corduri,
Ştii foarte bine că vibraţiile tale îmi curg prin vene
Joacă-te cu balansul luminii, filtrează-l prin gene,
Nu căuta răspunsuri prin cărţile de alchimie
La mine totul e atât de simplu, eu sunt poezie.
 
AdamRAdamR द्वारा सोम, 28/10/2013 - 14:33 को जमा किया गया
अंग्रेज़ी में अनुवादअंग्रेज़ी
Align paragraphs
A A

When are you going to tell me that you love me ?

संस्करण: #1#2
When are you going to tell me that you love me ?
What events should yet take place
So that you can articulate it with subject and predicate,
To declare on oath
Willfully and unseen by the others,
To relieve yourself from this burden
Of both pride and heart ?
 
When are you going to tell me that you love me ?
You should think about what it means
To understand its role and place in you.
I know you, even now, otherwise you'd have said it long before.
Since then... when our eyes
Crashed in space and in browns , with each other...
And we, as an escape, looked with flat eyes, like someone else.
 
When are you going to tell me that you love me ?
Stop looking for the answers in the shell of a snail,
Like how you used to tell fortunes in a white golden cowrie.
In the end, this is the simplest and purest
But also the most beautiful declaration of love .
It arises out of nothing almost,
But from the air, emotion and light.
 
When are you going to tell me that you love me ?
Earth keeps spinning on within us.
Gravity is in an unknown place,
On an unseen planet inhabited only by us
And the endless silence of the hills.
Courage ! ... take my heart between your teeth,
And declare it as an officer of the state of love !
 
When are you going to tell me that you love me ?
You don't need a lot of fine-tunings, adjustments,
It's rather a matter of feeling and heart.
Your excitement is running through my veins, you know very well .
Play with white balance , filter it through your eyelashes,
Don't look for answers in the books of alchemy.
To me it's all so simple , I am poetry .
 
AdamRAdamR द्वारा मंगल, 29/10/2013 - 10:57 को जमा किया गया
"Tu când ai de gând ..." के अन्य अनुवाद
अंग्रेज़ी AdamR
Idioms from "Tu când ai de gând ..."
कमेन्ट