Unfaithful (यहूदी में अनुवाद)

यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

לא נאמנה

סיפור חיי
מחפשת את דרך הישר
אך היא ממשיכה לחמוק ממני
צער בנשמתי
כי נדמה שהדרך השגויה
מאוד נהנית בחברתי
 
הוא יותר מגבר
וזו יותר מאהבה
הסיבה למה השמיים כחולים
העננים מתאספים
כי שוב אני נעלמת
ולו אני פשוט לא יכולה להיות נאמנה
 
ואני יודעת שהוא יודע שאני לא נאמנה
וזה הורג אותו מבפנים
לדעת שאני מאושרת עם גבר אחר
אני יכולה לראות אותו גוסס
 
אני לא רוצה לעשות את זה יותר
אני לא רוצה להיות הסיבה מדוע
בכל פעם שאני יוצאת מהדלת
אני רואה אותו מת עוד טיפה מבפנים
אני לא רוצה לפגוע בו יותר
אני לא רוצה לקחת את חייו
אני לא רוצה להיות...
רוצחת
 
אני מרגישה זאת באוויר
כשאני מסדרת את השיער
מתכוננת לדייט נוסף
נשיקה על הלחי
בזמן שהוא, בחוסר רצון,
שואל אם אחזור מאוחר
אני אומרת שלא ייקח לי זמן רב
פשוט יוצאת לבלות עם הבנות
שקר שלא הייתי חייבת לספר
כיוון ששנינו יודעים
לאן אני עומדת ללכת
ואנחנו יודעים זאת היטב
 
כי אני יודעת שהוא יודע שאני לא נאמנה
וזה הורג אותו מבפנים
לדעת שאני מאושרת עם גבר אחר
אני יכולה לראות אותו גוסס
 
אני לא רוצה לעשות את זה יותר
אני לא רוצה להיות הסיבה מדוע
בכל פעם שאני יוצאת מהדלת
אני רואה אותו מת עוד טיפה מבפנים
אני לא רוצה לפגוע בו יותר
אני לא רוצה לקחת את חייו
אני לא רוצה להיות...
רוצחת
 
אהבתנו, האמון שלו
מוטב כבר שאקח אקדח ואצמיד אותו לראשו
אגמור עם זה
אני לא רוצה לעשות זאת
יותר
אה
יותר (יותר)
 
אני לא רוצה לעשות את זה יותר
אני לא רוצה להיות הסיבה מדוע
ובכל פעם שאני יוצאת מהדלת
אני רואה אותו מת עוד טיפה מבפנים
ואני לא רוצה לפגוע בו יותר
אני לא רוצה לקחת את חייו
אני לא רוצה להיות...
רוצחת (רוצחת)
 
לא לא לא לא
 
כן כן כן
 
Thomas222Thomas222 द्वारा शनि, 30/06/2018 - 13:42 को जमा किया गया
आख़िरी बार गुरु, 03/01/2019 - 12:27 को Thomas222Thomas222 द्वारा संपादित
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Unfaithful

कमेन्ट