unravel (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

להתיר

?תגיד לי נא תגיד לי נא, אם זה איך אמור עובד ?ומה זה בעצמי? ומי זה בתוכי
שבור, ומנופץ, וחרב בעולם הזה. ואתה צוחק, ולא רואה מאומה
 
אכן אני כבר נשבר. ועצרתי לנשום
"(אני לא יכול להתיר, אפילו האמת "פֿריז (מקפאת
שביר אך לא שביר, יכול להשתגע, לא משוגע
בהחלט אמצאך
 
בתוך העולם המשובש ורעד הזה, אני בהדרגה נעלם והופך בלתי נראה
בבקשה, אל תחפש את נפשי, ואל תביט בי
בעולם הזה אשר מישהו צייר, אני לא רוצה לפגוע בך
אנא זכור אותי, את מי כפי שהייתי
בעוד זה עדיין חי
 
מסובך בבדידות שמרחיב לאינסוף
הזכרונים הצחוקים החפים עוקצים
לא יכול לזוז ולא להתיר לא יכול לזוז ולא להתיר לא יכול לזוז ולא להתיר
(Unravelling the World) מתפרק את העולם
 
שוניתי אני, לא יכולתי לשנות
שניהם הסתבכו, שניהם אבדו
שביר אך לא שביר, יכול להשתגע, לא משוגע
לא אטמא אותך
 
בתוך העולם המשובש ורעד הזה, אני בהדרגה נעלם והופך בלתי נראה
בבקשה, אל תחפש את נפשי, ואל תביט בי
במלכודת הבודדה שסודרה על יד מישהו, לפני שעתידנו יתמוסס
אנא זכור אותי
בעוד זה עדיין חי
 
אל תשכחני ואל תשכחני אל תשכחני
 
(Paralyzed) בשבל השנוי שקרה לי אני משותק
(Paradise) גן עדן שמלא בדברים שלא ישתנו
זכור נא אותי, את כפי שהייתי
 
תגיד לי נא תגיד לי נא, אם זה איך אמור עובד?
 
Yakov Ben Ionatan
Jake ZingeserJake Zingeser द्वारा मंगल, 21/05/2019 - 21:10 को जमा किया गया

unravel

Collections with "unravel"
Tokyo Ghoul (OST): टॉप 3
Idioms from "unravel"
कमेन्ट