Volver a empezar (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

אני רוצה להתחיל מחדש

כשהם מתחילים את ריקוד הבוגוין
אני רוצה להרגיש
את הדברים הרגילים
אני רוצה לדעת
אם את עדיין אוהבת אותי
אני רוצה להתחיל מחדש
 
כשהם מתחילים את ריקוד הבוגוין
אני רוצה לדעת
איזה חיים היו לך
אני רוצה לדעת
אם הכל נשכח
כדי להתחיל מחדש
 
אני שתמיד שיחקתי באהבה של
והייתי בטוח שאני זה שאת רצית
והיום לראות שהכול נגמר
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש
 
מדי יום ביצעת גרמת לי לאהוב אותך יותר
מי יכל להגיד לי שאאבד אותך פעם ?
והיום שאני רואה אותי לבד בלעדיך
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש.
 
כשהם מתחילים את ריקוד הבוגוין
אני רוצה להרגיש
את הדברים הרגילים
אני רוצה לדעת
אם אתה עדיין אוהב אותי
כדי להתחיל מחדש
 
תמיד שיחקתי באהבתך עד הסוף
ואני בטוח שעדיין אהבת אותי
היום לראות שהכל נגמר שהוא לא ייתן,
כדי להתחיל מחדש.
 
אני שתמיד שיחקתי באהבה שלך
והייתי בטוח שעדיין אהבת אותי
והיום לראות שהכול נגמר
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש
 
מדי יום ביצעת גרמת לי לאהוב אותך יותר
מי יכל להגיד לי שאאבד אותך פעם ?
והיום שאני רואה אותי לבד בלעדיך
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש.
 
YosiYosi द्वारा सोम, 01/01/2018 - 16:16 को जमा किया गया
स्पैनिशस्पैनिश

Volver a empezar

"Volver a empezar" के अन्य अनुवाद
यहूदी Yosi
Julio Iglesias: टॉप 3
कमेन्ट