We Didn't Start The Fire (स्लोवाक में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

We Didn't Start The Fire

Kate Moss, 50 Cent, Obama is the president
PC scares, no one dares, lipitone, coke
climate change, live aid, katemine, new wave, loose malls, hearts are hollow,
indie on the radio
 
down with self esteem, another beauty magazine,
Bridgeport, suicide, Facebook to face thighs,
hedge funds, boys with guns, manic state mania,
immigration stole the nation, Mother Russia, Alphonsa
 
We didn't start the fire
It was always burning
Since the world's been turning
We didn't start the fire
No we didn't light it
But we tried to fight it
 
Buton has a breeding camp, but Garbee? stamps his people out,
the gallows take Saddam Hussein, the closing of Guantanamo Bay,
Tracy M. ???, Have we found a new disease?
David Beckham, Posh Beckham, earthquake, and vanity,
the Rolling Stones still play, we all know Tom Cruise is gay,
lime light celebrities, the season lost integrity,
Ian Huntley, Harold Shipman, Madeline is still missing, 20 virgins up in heaven,
what's the cause of 9/11?
 
We didn't start the fire
 
sensitive Islamist, satire struggles to exist,
cartoons, teddy bears could start a holy war,
X factor, Glastonbury, Laura Marling, ecstasy, Prince Charles and Camilla,
the media is a bloodsucker,
 
Tony Blair, Gordon Brown, they owned Koreas before the crown,
I'm still loyal to the Queen, and she's still loyal to you and me
Credit Crunch, cash for honors, northern rock, John Prescott,
labor government union embarrassed us all
 
We didn't start the fire
 
advancing on the Israelites, terrorist for animal rights,
ununited generation, love is just a hippie notion,
Queen Mother laid to rest, absurd Diana inquests,
the grace of the Prince has stand it's test,
existentialist whine?, Muhammad fiat
Bombs over Baghdad, troops to Afghanistan, war on terror, friendly fire,
what's the truth and what's a lie?
 
Man has made himself a slave to oil, porn, gold and fame
But as the dollar weakens even further
Britain will be great forever
 
We didn't start the fire
 
Domi NikaDomi Nika द्वारा शुक्र, 16/12/2011 - 15:12 को जमा किया गया
Align paragraphs
स्लोवाक में अनुवाद

Nezapálili sme oheň

Kate Moss, 50 Cent, Obama je prezident
Pc strašia, nikto si netrúfa ,tabletky na chudnutie, coca cola,
klimatické zmeny , životná pomoc, ketamín (droga),Nová vlna (rokové hnutie),voľné nákupné strediská, srdcia sú prázdne,
nezávislosť v rádiu
 
upadnuté sebavedomie, iné časopisy o kráse,
Bridgeport,samovrah,Facebook tváre stehien,
investičné fondy,chlapci so zbraňami,šialená štátna mánia/zúrivosť,
Prisťahovalectvo ukradlo národnosť ,Matka Rus, Alphonsa (svätá mníška)
 
Nezapálili sme oheň
Ten stále horel
Odkedy sa svet hýbe
Nezapálili sme oheň
Nie ,nerozsvietili sme ho
Ale smažili sme sa ho vybojovať
 
Buton má výchovný tábor ,ale Garbee ?značkuje si svojich ľudí vonku,
poprava na šibenici Sadama Husseina ,uzavretie zátoky Guantanáma,
Doktorka Tracy M??? Našli ste novú chorobu?
David Beckham ,nahodená Beckhamová,zemetrasenia a namyslenosť,
Rolling Stones stále hrajú ,všetci vieme že Tom Cruis je gay,
Oslnivé celebrity ,doba stratila spolupatričnosť,
Ian Huntley, Harold Shipman, Madeline je stále nezvestná, 20 a viac ročné panny v neby ,
Aká je kauza 9/11 ?
 
Nezapálili sme oheň
 
Precitlivený Islamista , satira zápasí aby prežila
grotesky, macíkovia možu začať križiacke vojny,
X factor, Glastonbury, Laura Marling,extáza, Princ Charles a Kamilla,
médiá sú pijavice,
 
Tony Blair, Gordon Brown, vlastnili Kóreu pred
korunováciou,
Ja som stále oddaný kráľovnej ,a ona je stále oddaná tebe a mne
Platobný,ekonomický tlak, hotovosť pre poctených,severný rok, John Prescott,
pracovné vládne združenie zadlžuje nás všetkých
 
Nezapálili sme oheň
 
približovanie sa k židom, teroristi pre práva zvierat,
oddelená generácia, láska je iba hipisácka predstava,
Kráľovná Matka uložená k odpočinku,absurdné Dianino pátranie,
pôvab Princa bol postavený k testu,
existencionálne fňukanie?Muhammadov rozkaz
Boby okolo Bangladéšu,vojská do Afganistanu ,vojna teroru ,priateľské podpaľovanie
Čo je pravda a čo je klamstvo ?
 
Človek vytvoril seba otroka ropy,porno,zlato a sláva
Ale ako dolár oslabuje ešte viac
Británia bude navždy super
 
Nezapálili sme oheň
 
Domi NikaDomi Nika द्वारा शुक्र, 16/12/2011 - 18:49 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Vysvetlivky :
Alphonsa :svätá mníškahttp://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Alphonsa
Buton is an island in Indonesia located off the southeast peninsula ofSulawesi. It covers roughly 4408 square kilometers of area, or about the size of Madura, it is the 129th largest island in the world and Indonesia's 19th largest in area http://en.wikipedia.org/wiki/Buton

Bdale Garbee
is a computer specialist who works with GNU/Linux, particularly Debian. He is currently the GNU/Linux CTO at Hewlett-Packard and the current President of Software in the Public Interest. http://en.wikipedia.org/wiki/Bdale_Garbee

Guantanamo Bay - http://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp

Harold Fredrick Shipman
was an English doctor and one of the most prolific serial killers in recorded history with 218 murders being positively ascribed to him. http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Shipman
Dr Tracy M DeAngelis Joins
http://www.prunderground.com/dr-tracy-m-deangelis-joins-neurological-ass... Regular smile

Posh Beckham- Victoria Beckham Teeth smile

Ian Huntley -vrah dvojíčiek http://www.crimeandinvestigation.co.uk/crime-files/ian-huntley-the-soham...

Harold Shipman
doctor and one of the most prolific serial killers in recorded history with 218 murders being positively ascribed to him. http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Shipman

Madeleine McCann
http://en.wikipedia.org/wiki/Disappearance_of_Madeleine_McCann

September 11 attacks
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks

Glastonbury
-FESTIVAL http://www.glastonburyfestivals.co.uk/
Laura Marling
is an English folk musician from Eversley,Hampshire. http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Marling
Credit Crunch
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Prescott

King Charles: टॉप 3
See also
कमेन्ट