Advertisements

Wincent Weiss के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
1993जर्मनvideo
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
365 Tageजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
An Wunderजर्मनvideoअंग्रेज़ी
डेनिश
आर्मेनियाई
रूसी
Auf halbem Wegजर्मन
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
Betonherzजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
रूसी
Ein Jahrजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी #1 #2
फ्रेंच
रूसी
Einmal im Lebenजर्मनvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Endlich leichterजर्मनvideo
Irgendwie anders (2019)
अंग्रेज़ी
Feuerwerkजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली #1 #2
चीनी
चेक
जापानी
डेनिश
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
स्लोवाक
स्वीडिश
अरबी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
डच
तुर्की
स्लोवेनियन
Frische Luftजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
जापानी
Gegenteil von Traurigkeitजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Herz losजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
कैटलन
फ्रेंच
Hier mit dirजर्मनvideo
Hier mit dir
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
स्वीडिश
Hoffe es geht dir gutजर्मनvideo
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
Ich fühl' wie duजर्मनvideoअंग्रेज़ी #1 #2
Ich tanze leiseजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Irgendwie andersजर्मनvideo
Irgendwie anders (2019)
अंग्रेज़ी
Jemanden vermissenजर्मन
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
Kaum erwartenजर्मनvideo
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
ग्रीक
चीनी
हंगेरी
Lila Wolkenजर्मनअंग्रेज़ी
चेक
Mittendrinजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
Musik seinजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
ग्रीक
जापानी
डच
फ्रेंच
रूसी
लिप्यंतरण
स्पैनिश
Nur ein Herzschlag entferntजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
चीनी
फ्रेंच
Pläneजर्मनvideoअंग्रेज़ी
नॉर्वेजियाई
वेयतनामी
हंगेरी
Regenbogenजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
चीनी
Right nowअंग्रेज़ीvideo
Sing meinen Song Vol. 6
जर्मन
Tabalugaजर्मनvideo
Tabaluga Original Soundtrack
अंग्रेज़ी
चेक
स्पैनिश
इतावली
डच
डेनिश
फ्रेंच
रूसी
Unter meiner Hautजर्मनvideo
Gestört aber geil
अंग्रेज़ी
आज़रबाइजानी
तुर्की
पोलिश
रूसी
Warumजर्मन
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
Was machst du nur mit mirजर्मन
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
Weck mich nicht aufजर्मनvideo
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
Wenn mir die Worte fehlenजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
सर्बियाई
Wir sindजर्मन
Irgendwas gegen die Stille
अंग्रेज़ी
Zeichenजर्मन
Irgendwie anders
अंग्रेज़ी
Wincent Weiss featuring lyricsअनुवाद
LEA - Blickeजर्मनvideo
Zwischen meinen Zeilen (2018)
अंग्रेज़ी
समाप्त
Yvonne Catterfeld - Ich fühl' wie duजर्मनvideo
Tabaluga Original Soundtrack
Wincent Weiss also performedअनुवाद
Peter Maffay - Ich fühl' wie duजर्मनvideo
Tabaluga und Lilli
अंग्रेज़ी #1 #2
Milow - Springsteen Story (Musik sein)जर्मन, अंग्रेज़ीvideo
Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 6 (2019)
Tabaluga (OST) - Tabalugas Lied [Tabaluga's Song]जर्मनvideoअंग्रेज़ी
चेक
स्पैनिश
कमेन्ट