The World Was Wide Enough (बल्गेरियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

The World Was Wide Enough

[MALE COMPANY]
One two three four
 
[FULL COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND BURR)]
Five six seven eight nine—
 
[BURR]
There are ten things you need to know
 
[COMPANY]
Number one!
 
[BURR]
We rowed across the Hudson at dawn
My friend, William P. Van Ness signed on as my—
 
[BURR AND COMPANY]
Number two!
 
[BURR]
Hamilton arrived with his crew:
Nathaniel Pendleton and a doctor that he knew
 
[COMPANY]
Number three!
 
[BURR]
I watched Hamilton examine the terrain
I wish I could tell you what was happ’ning in his brain
This man has poisoned my political pursuits!
 
[COMPANY]
Most disputes die and no one shoots!
Number four!
 
[BURR]
Hamilton drew first position
Looking, to the world, like a man on a mission
This is a soldier with a marksman’s ability
The doctor turned around so he could have deniability
 
COMPANY
Five!
 
BURR
Now I didn’t know this at the time
But we were—
 
[BURR/PHILIP/HAMILTON]
Near the same spot
 
[BURR/PHILIP]
Your son died,
 
[HAMILTON]
My son died,
 
[BURR/PHILIP/HAMILTON]
Is that Why—
 
[COMPANY]
Six!
 
[BURR]
He examined his gun with such rigor?
I watched as he methodically fiddled with the trigger
 
[COMPANY]
Seven!
 
[BURR]
Confession time? here’s what I got:
My fellow soldiers’ll tell you I’m a terrible shot
 
[COMPANY]
Number eight!
 
[BURR/HAMILTON/ENSEMBLE MEN]
Your last chance to negotiate
Send in your seconds, see if they can set the record straight
 
[BURR]
They won’t teach you this in your classes
But look it up, Hamilton was wearing his glasses
Why? If not to take deadly aim?
It’s him or me, the world will never be the same
I had only one thought before the slaughter:
This man will not make an orphan of my daughter
 
[COMPANY]
Number nine!
 
[BURR]
Look him in the eye, aim no higher
Summon all the courage you require
Then count:
 
[COMPANY]
One two three four five six seven eight nine
Number ten paces! Fire!—
 
[HAMILTON]
I imagine death so much it feels more like a memory
Is this where it gets me, on my feet, sev’ral feet ahead of me?
I see it coming, do I run or fire my gun or let it be?
There is no beat, no melody
Burr, my first friend, my enemy
Maybe the last face I ever see
If I throw away my shot, is this how you’ll remember me?
What if this bullet is my legacy?
 
Legacy. What is a legacy?
It’s planting seeds in a garden you never get to see
I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me
America, you great unfinished symphony, you sent for me
You let me make a difference
A place where even orphan immigrants
Can leave their fingerprints and rise up
I’m running out of time. I’m running, and my time’s up
Wise up. Eyes up
I catch a glimpse of the other side
Laurens leads a soldiers’ chorus on the other side
My son is on the other side
He’s with my mother on the other side
Washington is watching from the other side
 
Teach me how to say goodbye
 
Rise up, rise up, rise up
Eliza
 
My love, take your time
I’ll see you on the other side
Raise a glass to freedom...
 
[BURR AND COMPANY]
He aims his pistol at the sky—
 
[BURR]
Wait!
 
[BURR]
I strike him right between his ribs
I walk towards him, but I am ushered away
They row him back across the Hudson
I get a drink
 
[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah
 
[BURR]
I hear wailing in the streets
 
[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah
 
[BURR]
Somebody tells me, “You’d better hide.”
 
[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah
 
[BURR]
They say
 
[BURR AND ANGELICA]
Angelica and Eliza—
 
[BURR]
Were both at his side when he died
Death doesn’t discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
History obliterates
In every picture it paints
It paints me and all my mistakes
When Alexander aimed
At the sky
He may have been the first one to die
But I’m the one who paid for it
 
I survived, but I paid for it
 
Now I’m the villain in your history
I was too young and blind to see...
I should’ve known
I should’ve known
The world was wide enough for both Hamilton and me
The world was wide enough for both Hamilton and me
 
juliedelpyjuliedelpy द्वारा शुक्र, 30/10/2015 - 02:48 को जमा किया गया
बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
Align paragraphs
A A

Светът бе достатъчно широк

[МЪЖКА КОМПАНИЯ]
Едно, две, три, четири
 
[ПЪЛНА КОМПАНИЯ, ОСВЕН ХАМИЛТЪН И БЪР]
Пет, шест, седем, осем, девет...
 
[БЪР]
Има десет неща, които трябва да знаете
 
[КОМПАНИЯ]
Първо!
 
[БЪР]
Тръгнахме към Хъдсън по изгрев
Приятелят ми Уилям П. Ван Нес се съгласи да е мой...
 
[БЪР И КОМПАНИЯ]
Секундант
 
[БЪР]
Хамилтън пристигна с хората си
Натаниел Пендълтън и един доктор, негов познайник
 
[КОМПАНИЯ]
Трето!
 
[БЪР]
Наблюдавах как Хамилтън оглежда терена
Щеше ми се да мога да кажа какво му минаваше през ума
Този човек бе отровил разсъдъка си с политика!
 
[КОМПАНИЯ]
Повечето конфликти се разрешават и никой не стреля!
Четвърто!
 
[БЪР]
Хамилтън първи зае позиция
Изглеждайки на света като мъж, пратен на мисия
Това е войник с умения на стрелец от далечина
Лекарят се обърна, за да може после да отрече
 
[КОМПАНИЯ]
Пето!
 
[БЪР]
Това не го знаех тогава
Но бяхме...
 
[БЪР/ФИЛИП/НАМИЛТЪН]
В същото положение
 
[БЪР/ФИЛИП]
Синът ти умря
 
[ХАМИЛТЪН]
Синът ми умря
 
[БЪР/ФИЛИП/НАМИЛТЪН]
Затова ли...
 
[КОМПАНИЯ]
Шесто!
 
[БЪР]
Той огледа пищова си с непреклонност
Наблюдавах го как методично се заигра със спусъка
 
[КОМПАНИЯ]
Седмо!
 
[БЪР]
Време за признания? Ето какво:
Другарите ми войници могат да ви кажат, че съм ужасен стрелец
 
[КОМПАНИЯ]
Осмо!
 
[БЪР/ХАМИЛТЪН/МЪЖ ОТ АНСАМБЪЛА]
Последен шанс за преговори
Изпратете секундантите си, да видим дали ще се разберат
 
[БЪР]
Няма да ви кажат това в клас
Но, вижте, Хамилтън носеше очилата си
Защо, ако не, за да изстреля смъртоносен изстрел?
Заради него или мен, светът никога няма да е същият
В ума ми минаваше само една мисъл преди касапницата:
„Този мъж няма да направи дъщеря ми сираче“
 
[КОМПАНИЯ]
Девето!
 
[БЪР]
Погледни го в очите, не се цели твърде високо
Събери целия кураж, от който се нуждаеш
И тогава брой:
 
[КОМПАНИЯ]
Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет
Десет - по местата! Огън!
 
[ХАМИЛТЪН]
Представям си смъртта толкова често, че чак е заприличала на спомен
Тук ли ще ме прибере, на крака, на няколко стъпки от мен?
Виждам как идва, бягам ли, стрелям ли, или го оставям на съдбата?
Няма ритъм, няма мелодия,
Бър, приятелю мой, враг мой,
Може би последно ще видя твоето лице
Ако хвърля пистолета си, така ли ще ме запомнят?
Какво ако този куршум е моето наследство?
 
Наследство. Какво е един завет?
Засаждане на семенца в градина, която никога няма да видиш
Написах няколко бележки в началото на песен, която някой ще пее за мен
Америка, ти, незавършена симфония моя, ти ме поиска
Позволи ми да те променя
Място, където дори имигранти-сирачета
Могат да оставят отпечатъците си и да се издигнат
Времето ми свършва, бягам и нямам време
Мъдро... вдигни очи
Вижда ми се нещо от другата страна
Лоурънс води войнишки хор от другата страна
Синът ми е от другата страна
Той е с майка ми от другата страна
Вашингтон ме гледа от другата страна
 
Научете ме да се сбогувам
 
Издигнете се, издигнете се, издигнете се
Елайза...
 
Любов моя, не бързай
Ще те видя от другата страна
Вдигни наздравица за свободата...
 
[БЪР И КОМПАНИЯ]
Той се прицелва в небесата и...
 
[БЪР]
Чакай!
 
[БЪР]
Улучвам го точно между ребрата
Тръгвам към него, но ме отпращат
Отнасят го обратно към Хъдсън
Поръчвам си питие
 
[КОМПАНИЯ]
Ааа
Ааа
Ааа
 
[БЪР]
Чувам хлипове по улиците
 
[КОМПАНИЯ]
Ааа
Ааа
Ааа
 
[БЪР]
Някой ми казва: „По-добре се скрий“
 
[КОМПАНИЯ]
Ааа
Ааа
Ааа
 
[БЪР]
Казват
 
[БЪР И АНДЖЕЛИКА]
Че Анджелика и Елайза
 
[БЪР]
Са били до него, когато умрял
Смъртта не прави разлика
Между грешници и светци
Тя отнема, отнема, отнема
Историята заличава
Във всяка картина, която рисува
Аз съм само своите грешки
Когато Александър стреля
В небето
Може да бе първият, който умря
Но аз платих цената
 
Оцелях и си платих
 
Сега аз съм злодеят в историята ви
Бях твърде млад, за да видя...
Трябваше да зная
Трябваше да зная
Че светът бе достатъчно широк и за Хамилтън, и за мен
Че светът бе достатъчно широк и за Хамилтън, и за мен
 
StriderStrider द्वारा रवि, 28/04/2019 - 03:01 को जमा किया गया
Hamilton (musical): टॉप 3
कमेन्ट