You'll Never Walk Alone (आर्मेनियाई में अनुवाद)

आर्मेनियाई में अनुवादआर्मेनियाई
A A

Դու երբեք չես քայլի միայնակ

Երբ դու քայլես փոթորկի միջով
Բարձր պահի՛ր գլուխդ
Եվ մի՛ վախեցիր մթությունից:
Փոթորկի վերջում ոսկեգույն երկինք է
Եվ արտույտի քաղցր, մաքուր երգը:
 
Քայլիր քամու միջով,
Քայլիր անձրևի միջով,
Եթե նույնիսկ քո երազանքները ցաքուցրիվ լինեն:
Քայլի՛ր առաջ, քայլիր՛, հույսը սրտումդ
Եվ դու երբեք չես քայլի մենակ:
Դու երբեք չես քայլի մենակ:
 
Քայլի՛ր առաջ, քայլիր՛, հույսը սրտումդ
Եվ դու երբեք չես քայլի մենակ:
Դու երբեք չես քայլի մենակ:
 
Mesrop1993Mesrop1993 द्वारा सोम, 30/12/2013 - 08:28 को जमा किया गया
आख़िरी बार शनि, 11/01/2014 - 12:32 को Mesrop1993Mesrop1993 द्वारा संपादित
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

You'll Never Walk Alone

कमेन्ट