Advertisements

Željko Vasić के लिरिक्स

Željko Vasić
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Atinaसर्बियाईvideoरूसी
Australija i Amerikaसर्बियाई
Letnji intermezzo (2013)
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Bez milostiसर्बियाईअंग्रेज़ी
रूसी
Gnezdoसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Grehसर्बियाईअंग्रेज़ी #1 #2
Jugoslavijaसर्बियाईvideo
Nema dalje
अंग्रेज़ी
नॉर्वेजियाई
रूसी
हंगेरी
Kad si s' njimसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी #1 #2
Kada spavašसर्बियाईvideo
Nema dalje 2015
अंग्रेज़ी
रूसी
Kriva si tiसर्बियाईvideoरूसी
Lako je umretiसर्बियाईvideo
Nema dalje 2015
अंग्रेज़ी
Ljubaviसर्बियाईvideo
Lozinka za rajसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
बल्गेरियाई
रूसी
स्पैनिश
Na pola metraसर्बियाईvideo
Nema dalje 2015
अंग्रेज़ी
रूसी
Najmanjeसर्बियाईvideo
Nema dalje
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
लिप्यंतरण
Ne trebas miसर्बियाईरूसी
Ne verujem jaसर्बियाईअंग्रेज़ी
रूसी
Nema daljeसर्बियाईvideo
Nema dalje
अंग्रेज़ी
Nema nikoga dugoसर्बियाईvideo
Nema dalje
अंग्रेज़ी #1 #2
Nisam od juceसर्बियाईअंग्रेज़ी #1 #2
Pogledajसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
Pratis me u stopuसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
Prekasnoसर्बियाईvideo
Samo moja
रूसी
Samo da dobro siसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Samo mojaसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Svako ima nekog koga nemaसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
बल्गेरियाई
रूसी
Ti i jaसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Voli me i ne voli meसर्बियाईvideo
Sava Centar 2013 Live
अंग्रेज़ी
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
स्लोवेनियन
Zanjisi Kukovimaसर्बियाईअंग्रेज़ी
चेक
फ्रेंच
रूसी
Zauvekसर्बियाईvideoरूसी
Željo moja jedinaसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
तुर्की
लिप्यंतरण
Žena kao tiसर्बियाईvideo
Intro - EP [2004]
पुर्तगाली
Željko Vasić featuring lyricsअनुवाद
Neda Ukraden - Izviniसर्बियाईvideo
Biti svoja
अंग्रेज़ी
जर्मन
बेलारूसी
रूसी
लिप्यंतरण
Ana Bebić - Jugoslavijaक्रोएशियाई, सर्बियाईvideo
Željko Vasić also performedअनुवाद
Nina Badrić - Lozinka za rajक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
कमेन्ट